Layak untuk perlindungan oleh PIDM

Layak untuk perlindungan oleh PIDM


P.I.D.M.


Untuk meningkatkan pengetahuan anda tentang insurans deposit dan hal lain yang berkaitan bahan sumber PIDM, sila layari http://www.pidm.gov.my/Public-Awareness-Initiatives/Information-Materials untuk muat turun e-brosur PIDM.


No. ItemNama Produk DepositJenis Deposit
1.Akaun Semasa Asas Hong LeongAkaun Semasa
2.Akaun Semasa Hong LeongAkaun Semasa
3.Akaun Semasa Mata Wang Asing Hong LeongAkaun Semasa
4.Akaun Semasa MortgagePlus Hong LeongAkaun Semasa
5.Akaun Semasa Perniagaan Hong LeongAkaun Semasa
6.Akaun Deposit Money Box (Mach oleh Hong Leong Bank)Akaun Semasa
7.Akaun Drive (Mach oleh Hong Leong Bank)Akaun Semasa
8.Akaun Semasa PowerSME Hong LeongAkaun Semasa
9.Hong Leong BizOne Solution - Akaun Semasa BizOneAkaun Semasa
10.Akaun Mach Mortgage PlusAkaun Semasa
11.Akaun Simpanan Asas Hong LeongAkaun Simpanan
12.Akaun Simpanan Hong LeongAkaun Simpanan
13.Akaun One Hong LeongAkaun Simpanan
14.Akaun Smartlink Hong LeongAkaun Simpanan
15.Akaun Simpanan Senior Savers Hong LeongAkaun Simpanan
16.Akaun Simpanan Junior Hong LeongAkaun Simpanan
17.Akaun Pay&Save Hong LeongAkaun Simpanan
18.Akaun Simpanan Premium Hong LeongAkaun Simpanan
19.Akaun Simpanan Dream Jar (Mach oleh Hong Leong Bank)Akaun Simpanan
20.Akaun Deposit Money Box (Account Simpanan)Akaun Simpanan
21.Akaun Top Yield Hong LeongAkaun Simpanan
22.Akaun Simpanan Harvest Hong LeongAkaun Simpanan
23Akaun Junior Simpanan & Akaun Deposit Tetap Junior Hong LeongAkaun Simpanan/Akaun Deposit Tetap
24.Deposit Tetap Hong LeongAkaun Deposit Tetap
25.Deposit Tetap Flexi Hong LeongAkaun Deposit Tetap
26.Deposit Tetap Senior Savers Flexi Hong Leong/Deposit Tetap Senior SaversAkaun Deposit Tetap
27.Deposit Tetap Priority Banking Premium Hong LeongAkaun Deposit Tetap
28.Deposit Tetap Mata Wang Asing Hong LeongAkaun Deposit Tetap
29.Deposit Tetap Perniagaan Hong LeongAkaun Deposit Tetap
30.Deposit Tetap Perniagaan Flexi Hong LeongAkaun Deposit Tetap
31.Akaun Deposit Tetap Mach (Mach oleh Hong Leong Bank)Akaun Deposit Tetap
32.Hong Leong BizOne Solution - Deposit Tetap BizOneAkaun Deposit Tetap
33.Deposit Korporat Jangka PendekDeposit Jangka Pendek

Produk yang diinsuranskan pada 27 Februari 2017