Sedikit lagi tentang diri anda

Alamat surat-menyurat

Alamat Surat-menyurat diperlukan

Poskod

{{formCustom.postcode.$error.required ? 'Poskod diperlukan' : 'Sila masukkan poskod yang sah'}}

Bandar

Ruang ini wajib diisi.

Negeri

Ruang ini wajib diisi.

Negara

Ruang ini wajib diisi.

Apakah pekerjaan anda

Nama majikan

Nama majikan diperlukan

Bidang pekerjaan anda

Jenis Penggajian Anda

Jenis Perniagaan

Sila pastikan butiran anda betul.

Butiran Akaun

Jenis Akaun

{{getReviewField('productCodeLabel')}}

Tujuan akaun

{{getReviewField('purposeOpeningCodeLabel')}}

Maklumat Peribadi

{{getReviewField('fullName')}}

{{getReviewField('newIC')}}

{{getReviewField('dateOfBirth')}}

{{getReviewField('age')}} tahun

{{getReviewField('genderLabel')}}

{{getReviewField('email')}}

{{getReviewField('mobileNumber')}}

{{getReviewField('addr_home')}}

Maklumat Pekerjaan

{{getReviewField('companyName')}}

{{getReviewField('occupationCodeLabel')}}

Pendapatan tahunan anda adalah RM {{getReviewField('annualIncomeCodeLabel')}}
Kotak semak perlu diisi

Masukkan OTP 6-digit yang dihantar ke telefon mudah alih anda

{{ exceedLimit ? 'Borang permohonan anda telah dikunci kerana anda memasukkan Kata Laluan Satu Kali (OTP) yang salah beberapa kali. Sila kembali selepas 1 jam daripada sekarang untuk meneruskan permohonan anda. Klik Sambung Permohonan pada Laman Utama kami (www.hlb.com.my). ' : (otpMandatory ? '' : (otpError ? 'Anda telah memasukkan OTP yang tidak sah. Sila pastikan anda memasukkan OTP yang betul.' : ''))}}

Terima kasih {{formCustom['fullName'].$viewValue}}!

Nombor Rujukan : {{formCustom['applicationRefNumber'].$viewValue}}

Sila semak e-mel anda untuk mendapatkan informasi mengenai cara mengaktifkan akaun baru anda dan lawati cawangan HLB terdekat sebelum 2020-06-15.

Permohonan anda telah dikunci!

Borang permohonan anda telah dikunci kerana anda memasukkan Kata Laluan Satu Kali (OTP) yang salah beberapa kali. Sila kembali selepas 1 jam daripada sekarang untuk meneruskan permohonan anda. Klik Sambung Permohonan pada Laman Utama kami (www.hlb.com.my). 

Permohonan anda telah dibatalkan!

Sebagai langkah keselamatan, permohonan anda telah dibatalkan kerana Kata Laluan Satu Kali (OTP) yang tidak sah dimasukkan berulang kali. Sila mulakan permohonan baharu menerusi www.hlb.com.my.

Permohonan anda sedang diproses!

Status yang dikemaskinikan dan butiran lanjut telah dihantar kepada anda melalui e-mel. 

Permohonan anda telah disimpan!

Langkah untuk menyambung semula permohanan telah dihantar melalui emel kepada anda.

Permohonan anda telah disimpan!

Maaf, kami mengalami sedikit masalah tetapi kami telahpun menyimpan permohonan anda! 

 

Sila sambung semula permohanan anda kemudian. Klik 'Sambung Permohonan' di laman utama kami atau rujuk kepada emel yang dihantar untuk maklumat lanjut.