Sila pastikan butiran anda betul.

Butiran Akaun

Jenis Akaun

{{getReviewField('productCodeLabel')}}

Tujuan akaun

{{getReviewField('purposeOpeningCodeLabel')}}

Maklumat Peribadi

{{getReviewField('fullName')}}

{{getReviewField('newIC')}}

{{getReviewField('dateOfBirth')}}

{{getReviewField('age')}} tahun

{{getReviewField('genderLabel')}}

{{getReviewField('email')}}

{{getReviewField('mobileNumber')}}

{{getReviewField('addr_home')}}

Maklumat Pekerjaan

{{getReviewField('companyName')}}

{{getReviewField('occupationCodeLabel')}}

Pendapatan tahunan anda adalah RM {{getReviewField('annualIncomeCodeLabel')}}

Dengan mendaftar untuk borang permohonan ini, saya bersetuju bahawa Hong Leong Bank Berhad dapat mengumpulkan, menggunakan dan mendedahkan apa-apa maklumat, seperti yang disediakan dalam borang permohonan ini, atau (jika ada) yang diperoleh oleh Bank sebagai hasil permohonan ini, untuk tujuan yang berikut:

•Untuk menjalin hubungan antara saya dan Bank dan / atau syarikat yang berkaitan dengan atau berafiliasi dengan bank, penyedia perkhidmatan bank dan rakan niaga.

•Untuk memproses aplikasi melalui panggilan telefon dan / atau e-mel.

•Untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan Bank.

Ruang ini wajib diisi.
Ruang ini wajib diisi.