Pengakuan FATCA

Di bawah Akta Pematuhan Cukai Akaun Asing (FATCA), kami perlu mengumpulkan dan melaporkan maklumat tertentu kepada pihak berkuasa percukaian tempatan tentang status pelanggan kami. Sila luangkan sedikit masa untuk mengesahkan maklumat berikut.

Saya merupakan rakyat Malaysia SAHAJA dan

a)   Saya juga penduduk A.S. atau pemegang kad hijau A.S.

Ruang ini wajib diisi.

b) Saya mengesahkan bahawa SALAH SATU yang berikut terpakai untuk saya.

  • Saya dilahirkan di A.S. 
  • • Saya mempunyai tempat tinggal atau alamat pos A.S. pada masa ini termasuk alamat Peti Surat A.S.
  •  Saya mempunyai nombor telefon A.S.
  • Saya hanya memiliki alamat "mel menunggu" atau "untuk jagaan"  yang menjadi alamat tunggal saya.
Ruang ini wajib diisi.