Berikan maklumat status pemastautin anda

Berikan maklumat status pemastautin anda

Berikan maklumat status pemastautin anda

Adakah anda mempunyai status pemastautin tetap di luar Malaysia?

Adakah anda mempunyai status pemastautin tetap di luar Malaysia diperlukan

Negara

Adakah anda menetap di Malaysia lebih dari 182 hari bagi setiap tahun kalendar?

Adakah anda menetap di Malaysia lebih dari 182 hari bagi setiap tahun kalendar diperlukan