Permohonan Pelan Bantuan Pembayaran HLB/HLISB

 

Sila isi borang ini untuk memohon.

 

* Nama penuh
error

Mengikut Kad Pengenalan/ PKS, sila masukkan nama orang hubungan

* Nombor Kad Pengenalan
error

Individu Mengikut Kad Pengenalan / PKS Mengikut Nombor Pendafataran Perniagaan

* No. Telefon Bimbit (cth.01x12345678):
error

* Nama Pendaftaran Perniagaan (Untuk PKS sahaja)
error

Sila tandakan dengan sengkang (-) jika tidak berkaitan* Emel:
error


error


error* Sila nyatakan pendapatan bulanan

* Pendapatan Bulanan (sebelum 1 April 2020)
error

* Pendapatan Bulanan (sekarang)
errorPenting: Untuk menyokong permohonan anda, sila muat naik 1 atau 2 daripada dokumen seperti dibawah jika ada:

  1. Surat HR
  2. Slip Gaji
  3. Penyata Bank
  4. Penyata KWSP


* No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (1) (cth.00xxxxxxxxx)
error


* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

PENTING-Selepas kelulusan aplikasi anda, anda akan menerima Surat Tawaran Tambahan ( atau Supplementary Letter of Offer) melalui e-mel. Anda PERLU MELENGKAPKAN PROSES PENERIMAAN dengan mengikut arahan yang diberikan di dalam emel. Jika anda tidak menerima tawaran dalam masa 7 hari tarikh e-emel, tawaran kepada anda akan dibatalkan.


No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (2):
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 1 akaun

* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

PENTING-Selepas kelulusan aplikasi anda, anda akan menerima Surat Tawaran Tambahan ( atau Supplementary Letter of Offer) melalui e-mel. Anda PERLU MELENGKAPKAN PROSES PENERIMAAN dengan mengikut arahan yang diberikan di dalam emel. Jika anda tidak menerima tawaran dalam masa 7 hari tarikh e-emel, tawaran kepada anda akan dibatalkan.


No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (3):
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 2 akaun

* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

PENTING-Selepas kelulusan aplikasi anda, anda akan menerima Surat Tawaran Tambahan ( atau Supplementary Letter of Offer) melalui e-mel. Anda PERLU MELENGKAPKAN PROSES PENERIMAAN dengan mengikut arahan yang diberikan di dalam emel. Jika anda tidak menerima tawaran dalam masa 7 hari tarikh e-emel, tawaran kepada anda akan dibatalkan.


No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (4):
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 3 akaun

* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

PENTING-Selepas kelulusan aplikasi anda, anda akan menerima Surat Tawaran Tambahan ( atau Supplementary Letter of Offer) melalui e-mel. Anda PERLU MELENGKAPKAN PROSES PENERIMAAN dengan mengikut arahan yang diberikan di dalam emel. Jika anda tidak menerima tawaran dalam masa 7 hari tarikh e-emel, tawaran kepada anda akan dibatalkan.


 

PENTING - Pelan pilihan anda hanya muktamad setelah disemak oleh HLB / HLISB. Tawaran kami akan disesuaikan dengan jenis pinjaman / pembiayaan anda, keadaan anda dan tahap keparahan kehilangan pendapatan anda.


Dengan menyerahkan borang ini, saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan bersetuju dengan isi Notis Privasi. Saya mengakui dan bersetuju bahawa semua data peribadi yang diberikan oleh saya dan / atau diperoleh oleh Hong Leong Bank Berhad (“HLBB”) dan Hong Leong Islamic Bank (“HLISB”) dari domain awam, serta data peribadi yang timbul sebagai hasil penyediaan perkhidmatan kepada saya akan tertakluk kepada Notis Privasi.

Saya mengesahkan bahawa nombor telefon bimbit / tetap yang dikemuka adalah tepat dan akan digunakan oleh Bank untuk menghubungi saya melalui panggilan/SMS/Whatsapp.


Jika butiran-butiran dan dokumen sokongan anda lengkap dan kami tiada pertanyaan lain, Surat Tawaran Tambahan ( atau Supplementary Letter of Offer) akan dihantar melalui e-mel kepada anda dalam masa 5 hari.

Jika kami ada pertanyaan, kami akan menghubungi anda dalam masa 5 hari berkerja. Sila menerima panggilan kami.


BAGI PELAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN ANDA, ANDA PERLU MENERIMA TAWARAN TERSEBUT DENGAN MENGIKUTI ARAHAN YANG DIBERI KEPADA ANDA MELALUI E-MEL.
JIKA ANDA TIDAK MENERIMA TAWARAN TERSEBUT DALAM TEMPOH 7 HARI E-MEL, TAWARAN TERSEBUT AKAN DIBATALKAN.


Jika butiran-butiran dan dokumen sokongan anda lengkap dan kami tiada pertanyaan lain, Surat Tawaran Tambahan ( atau Supplementary Letter of Offer) akan dihantar melalui e-mel kepada anda dalam masa 5 hari.

Jika kami ada pertanyaan, kami akan menghubungi anda dalam masa 5 hari berkerja. Sila menerima panggilan kami.


BAGI PELAN YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN ANDA, ANDA PERLU MENERIMA TAWARAN TERSEBUT DENGAN MENGIKUTI ARAHAN YANG DIBERI KEPADA ANDA MELALUI E-MEL.
JIKA ANDA TIDAK MENERIMA TAWARAN TERSEBUT DALAM TEMPOH 7 HARI E-MEL, TAWARAN TERSEBUT AKAN DIBATALKAN.