Hong Leong Bank – Pinjaman dan Pembiayaan

Semua Produk
Jangka Pendek
Jangka Panjang
Sewa Beli Perindustrian
Kredit Pusingan
Untuk memenuhi keperluan modal kerja jangka masa pendek dengan tempoh pembayaran semula yang tertentu.
Kemudahan Overdraf
Keluarkan dana apabila perlu dan bayar hanya amaun yang dikeluarkan.
Pinjaman Berjangka
Kemudahan kredit yang dijamin untuk tempoh tertentu dan untuk tujuan tertentu.
Sewa Beli Perindustrian
Pembiayaan pemerolehan dan peningkatan mesin, kenderaan komersial dan peralatan industri.