Deposit Tetap - HLB

Semua Produk
Akaun Deposit Tetap
Deposit Tetap Konvensional
Dapatkan faedah yang menarik dengan tempoh tetap sehingga 60 bulan
e-Deposit Tetap
Letakkan e-Deposit Tetap anda dalam talian melalui HLB Connect
Deposit Tetap Flexi
Nikmati flexibiliti untuk membuat pengeluaran separa awal
Deposit Tetap Senior Saver Flexi
Akaun FD yang berfaedah menarik untuk individu berumur 50 tahun ke atas
Deposit Tetap Junior
Akaun FD berfaedah menarik untuk kanak kanak di bawah umur 18 tahun
Deposit Tetap Mata Wang Asing
Cara mudah untuk melabur dalam mata wang asing.