Hong Leong Bank – Produk Pasaran Global

Semua Produk
Produk Forex
Derivatif
Pasaran Wang
Produk Pelaburan
Swap Mata Wang Bersilang
Kontrak antara dua pihak untuk bertukar prinsipal dan faedah dua bentuk mata wang untuk melindungi nilai kadar pertukaran mata wang dan risiko kadar faedah.
Opsyen Mata Wang Asing
Penuhi keperluan perlindungan nilai anda dan pada masa yang sama memberikan potensi keuntungan dengan opsyen mata wang.
Kontrak Mata Wang Asing
Beli atau jual amaun tertentu mata wang asing berbanding Ringgit Malaysia pada tarikh yang telah ditetapkan.
Pertukaran Asing Lani
Perjanjian untuk membeli atau menjual mata wang, dengan penghantaran biasanya dalam masa dua hari kerja selepas tarikh kontrak.
Kadar Pertukaran Asing Pelajar
Kadar yang ketara lebih berdaya saing berbanding kadar kaunter Forex untuk membantu meringankan beban anda.
Derivatif
Kontrak dengan nilai yang bergantung pada nilai satu atau lebih aset pendasar seperti kadar pertukaran asing, harga komoditi dan ekuiti.
Pasaran Wang
Instrumen pelaburan untuk persekitaran perbankan yang kompetitif.
Produk Pelaburan
Dapatkan pulangan pelaburan yang lebih tinggi dengan pelbagai produk berkaitan pelaburan kami.