HLB CNY 2022 eFD BM

eFixed Deposit/-i
Enjoy 2.48% P.A. For 6 Months

(Tempoh Kempen: 1 Feb - 28 Feb 2022)

Sekiranya ada perubahan Kadar Dasar Semalaman (OPR), Kadar Promosi akan disemak semula.

Ikuti langkah mudah berikut untuk membuat peletakan eDeposit Tetap/-i melalui HLB Connect Online/Aplikasi HLB Connect

1. Log masuk ke HLB Connect Online /Aplikasi HLB Connect

2. Daripada menu Apply, dibawah Fixed Deposit, pilih New Placement

3. Lengkapkan peletakan anda dengan mengikuti arahan pada skrin

Pelanggan sedia ada HLB/HLISB?

Letak Sekarang >

Belum menjadi pelanggan HLB/HLISB?

Daftar Sekarang >

Amaun deposit maksimum untuk setiap transaksi melalui FPX adalah RM200,000, atau tertakluk kepada amaun maksimum/had pindahan yang telah ditetapkan dalam perbankan internet individu pelanggan yang dikendalikan oleh bank yang berkenaan. Promosi sah untuk “Dana Baharu” untuk eDeposit Tetap/eDeposit Tetap-i yang dibuat melalui Aplikasi HLB Connect atau Perbankan Dalam Talian HLB Connect.

Tertakluk kepada Terma dan Syarat. Ahli PIDM. Dilindungi oleh PIDM sehingga RM250,000 untuk setiap pendeposit.