HLB CNY 2022 Step Up Fixed Deposit Branch Exclusive BM

Step Up Fixed Deposit/-i
Step Up On Your FD/-i With Up To 3.05% P.A.For 36 Months

(Tempoh Kempen: 1 Feb 2022 - 28 Feb 2022)

Sekiranya ada perubahan Kadar Dasar Semalaman (OPR), Kadar Promosi akan disemak semula.

Promosi sah untuk “Dana Baharu” ke atas peletakan Deposit Tetap/Deposit Tetap/-i di cawangan HLB/HLISB seluruh negara.

Tertakluk pada Terma dan Syarat. Ahli PIDM. Dilindungi oleh PIDM sehingga RM250,000 untuk setiap pendeposit.