HLB CNY 2022 Insurance BM

Insurance
Live Confidently With Insurance Protection

Lindungi Warisan Dan Jamin Masa Depan Keluarga Anda.

(Tempoh Kempen: 18 Jan 2022 - 28 Feb 2022)

Nikmati Kadar Deposit Tetap yang dipertingkat, dapat hadiah eksklusif dan peroleh penyertaan untuk Boost Your ONG apabila anda daftar untuk pelan insuran kami.

Hong Leong One SMART Insurance

Tertakluk pada Terma dan Syarat

Insurans Premium Asas

Tertakluk pada Terma dan Syarat

Gambar adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja.

Nota Penting 1. Ini ialah produk insurans yang terikat dengan prestasi aset asas, dan bukan produk pelaburan tulen seperti amanah saham. Anda mesti menilai pilihan anda dengan teliti dan menganalisis sendiri bahawa pelan berkaitan pelaburan yang dipilih memenuhi selera risiko anda, dan anda mampu membayar premium sepanjang tempoh polisi. Untuk meningkatkan nilai pelaburan pada bila-bila masa, anda dinasihatkan untuk membayar premium tambahan sebagai 'top-up'. Pulangan dana berkaitan pelaburan tidak dijamin. 2. Pelanggan tidak dilindungi oleh dana pampasan di bawah Bahagian IV Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Dana pampasan ini tidak diberikan kepada pelanggan jika pelanggan mengalami kerugian kewangan akibat daripada penyelewengan, atau penyalahgunaan wang dan harta lain secara penipuan, oleh pengarah, pegawai, pekerja atau wakil HLB. 3. Pelan di atas ditaja jamin oleh Hong Leong Assurance Berhad (HLA) dan Hong Leong MSIG Takaful (HLMT). HLA dan HLMT adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Sebagai ahli PIDM, beberapa manfaat yang diinsuranskan di bawah polisi insurans yang ditawarkan oleh HLA dan HLMT dilindungi daripada kehilangan sebahagian atau semua manfaat insurans oleh PIDM, sekiranya berlaku kegagalan ahli penginsurans. Untuk butiran lanjut tentang had perlindungan dan skop perlindungan, sila dapatkan risalah maklumat PIDM daripada HLA atau layari laman web PIDM (www.pidm.gov.my) atau hubungi talian bebas tol PIDM (1-800-88-1266).