HLB CNY 2022 ASNB Unit Trust BM

ASNB Unit Trust
Live Confidently With Insurance Protection

(Tempoh Kempen: 18 Jan 2022 - 28 Feb 2022)

Dapatkan E-BAUCAR SHOPEE RM25

Untuk setiap RM5,000 yang dilaburkan dalam Dana Harga Berubah ASNB melalui HLB Connect Online

Dapatkan satu (1) unit Samsung Galaxy Z Flip 3 5G

Jadi salah satu (1) daripada enam (6) pelabur tertinggi dengan minimum pelaburan sebanyak RM50,000 dalam Dana Harga Berubah ASNB melalui HLB Connect Online

Tertakluk kepada Terma dan Syarat. Gambar adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja. The Replacement Master Prospectus of ASNB bertarikh 1 Februari 2020 dan Prospektus ASN Imbang (Seimbang Aset Campuran) 3 Global bertarikh 16 September 2020 (“Prospektus”), telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Sila baca dan fahami kandungan Prospektus bersama-sama dengan Helaian Sorotan Produk yang boleh didapati di laman web ASNB, cawangan dan ejen. Unit akan dikeluarkan setelah menerima borang pendaftaran yang dirujuk dan disertakan bersama Prospektus. Sebelum melabur, sila pertimbangkan risiko pelaburan serta yuran dan caj yang terlibat. Harga unit dan agihan yang perlu dibayar, jika ada, mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lalu sesuatu dana tidak boleh dianggap sebagai petunjuk prestasi masa depannya.

Skim Unit Amanah tidak dilindungi PIDM dan sebarang wang yang dikeluarkan daripada deposit yang diinsuranskan untuk tujuan pelaburan dalam skim Unit Amanah tidak lagi dilindungi oleh PIDM. Iklan ini belum disemak oleh Suruhanjaya Sekuriti (SC).