HLB CNY 2022 Personal Loan / Financing-i Branch Exclusive BM

Personal Loan/Financing-i
Invest Easily Via HLB Connect For Higher Potential Returns To Reach

(Tempoh Kempen: 1 Dis 2021 - 30 Jun 2022)

Adakah anda bekerja sendiri? Nikmati kadar eksklusif Rebat Bayar Pada Masa yang lebih baik pada jumlah faedah/keuntungan anda untuk jumlah kemudahan yang diluluskan!

Tidak bekerja sendiri? Tetap nikmati kadar eksklusif Rebat Bayar Pada Masa yang lebih baik pada jumlah faedah/keuntungan anda untuk jumlah kemudahan yang diluluskan!

(i) Kadar faedah/keuntungan berkesan terpakai pada rata 9.00% setahun berbeza daripada 15.71% setahun kepada 16.43% setahun bergantung kepada tempoh pinjaman/pembiayaan dari 2 hingga 5 tahun. (ii) Kadar faedah/keuntungan berkesan terpakai pada rata 8.00% setahun berbeza daripada 14.13% setahun kepada 14.68% setahun bergantung kepada tempoh pinjaman/pembiayaan dari 2 hingga 5 tahun. (iii) 0.50% daripada Amaun Kemudahan akan ditolak semasa pembayaran duti setem yang perlu dibayar.

Kelayakan

  • Warganegara berumur antara 21 dan 60 tahun
  • Pendapatan tahunan minimum RM24,000
  • Jumlah pinjaman/pembiayaan minimum ialah RM5,000
  • Jumlah pinjaman maksimum ialah RM250,000 (RM150,000 untuk Pembiayaan-i)
  • Tempoh kemudahan dari 2 hingga 5 tahun

Tertakluk pada Terma & Syarat.