Manakah antara berikut tentang anda?

Saya mahu akaun dengan kadar faedah tinggi
Akaun Pay&Save

Deposit Permulaan: RM200

  • Dapatkan faedah sebanyak 2.25% setahun apabila anda deposit, bayar and belanja.
  • E-penyata setiap sebulan
Saya perlukan buku cek
Akaun Semasa

Deposit Permulaan: RM500

  • Kemudahan buku cek
  • Kemudahan overdraf
  • E-penyata setiap sebulan
Saya berumur 50 tahun / lebih 50 tahun
Akaun Simpanan Harvest

Deposit Permulaan: RM1000

  • Dapatkan sehingga 0.50% p.a. bagi simpanan anda
  • Eksklusif faedah 3.00 p.a. Bulan Hari Lahir
  • Nikmati e-penyata Bulanan pulangan tunai Kad Debit 0.50%