Permohonan Pelan Bantuan Pembayaran HLB/HLISB

 

Sila isi borang ini untuk memohon.

 

* Nama Perniagaan Berdaftar
error

* Nombor Telefon Bimbit Pemohon
error

* Nama Penuh Pemohon seperti dalam kad pengenalan / pasport
error

* Nombor Pendaftaran Perniagaan
error

* Emel
error

* Nombor kad pengenalan / passport pemohon
error


error


error* Sila nyatakan pendapatan bulanan

* Pendapatan Bulanan (6 bulan sebelum tarikh permohonan)
error

* Pendapatan Bulanan (sekarang)
errorSila muat naik dokumen yang dikehendaki bagi mengakses permohonan anda:

  • 1. Penyata bank 6 bulan terkini *

  • *Anda akan menerima panggilan atau lawatan dari Pegawai Kredit HLB/HLISB dalam proses penilaian kami.


* No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (1) (cth.00xxxxxxxxx)
error


* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

PENTING-Selepas kelulusan aplikasi anda, anda akan menerima Surat Tawaran Tambahan ( atau Supplementary Letter of Offer) melalui e-mel. Anda PERLU MELENGKAPKAN PROSES PENERIMAAN dengan mengikut arahan yang diberikan di dalam emel. Jika anda tidak menerima tawaran dalam masa 7 hari tarikh e-emel, tawaran kepada anda akan dibatalkan.


No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (2)
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 1 akaun

* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

PENTING-Selepas kelulusan aplikasi anda, anda akan menerima Surat Tawaran Tambahan ( atau Supplementary Letter of Offer) melalui e-mel. Anda PERLU MELENGKAPKAN PROSES PENERIMAAN dengan mengikut arahan yang diberikan di dalam emel. Jika anda tidak menerima tawaran dalam masa 7 hari tarikh e-emel, tawaran kepada anda akan dibatalkan.


No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (3)
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 2 akaun

* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

PENTING-Selepas kelulusan aplikasi anda, anda akan menerima Surat Tawaran Tambahan ( atau Supplementary Letter of Offer) melalui e-mel. Anda PERLU MELENGKAPKAN PROSES PENERIMAAN dengan mengikut arahan yang diberikan di dalam emel. Jika anda tidak menerima tawaran dalam masa 7 hari tarikh e-emel, tawaran kepada anda akan dibatalkan.


No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (4)
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 3 akaun

* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

PENTING-Selepas kelulusan aplikasi anda, anda akan menerima Surat Tawaran Tambahan ( atau Supplementary Letter of Offer) melalui e-mel. Anda PERLU MELENGKAPKAN PROSES PENERIMAAN dengan mengikut arahan yang diberikan di dalam emel. Jika anda tidak menerima tawaran dalam masa 7 hari tarikh e-emel, tawaran kepada anda akan dibatalkan.


Saya memperakui bagi pihak Syarikat bahawa*:

Saya memahami bahawa:


Jika anda memerlukan maklumat lanjut mengenai perubahan kepada obligasi pinjaman / pembiayaan anda sebelum mengesahkan penyerahan anda, atau anda mengalami masalah penyerahan boring sila hubungi Pengurus Perhubungan anda, atau  03-7626 8899 atau emel PaymentRelief@hlbb.hongleong.com.my

Dengan menyerahkan borang ini, saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan bersetuju dengan isi Notis Privasi. Saya mengakui dan bersetuju bahawa semua data peribadi yang diberikan oleh saya dan / atau diperoleh oleh Hong Leong Bank Berhad (“HLBB”) dan Hong Leong Islamic Bank (“HLISB”) dari domain awam, serta data peribadi yang timbul sebagai hasil penyediaan perkhidmatan kepada saya akan tertakluk kepada Notis Privasi.

Saya mengesahkan bahawa nombor telefon bimbit / tetap yang dikemuka adalah tepat dan akan digunakan oleh Bank untuk menghubungi saya melalui panggilan/SMS/Whatsapp.