Berdasarkan kepada keperluan anda kami ingin mencadangkan akaun-akaun yang berikut.

Akaun Pay&Save
Akaun Pay&Save

  • Dapatkan faedah sehingga 3.85% p.a. apabila anda belanja menggunakan Kad Debit HLB dan bayar bil melalui HL Connect  
  • E-bayaran yang mudah
  • Akses online 24/7
  • E-penyata  dwi bulanan
  • 18 tahun dan ke atas