Pinjaman/Pembiayaan Auto-i kod 6-digit

 

Saya ingin meminta kod 6 digit unik saya untuk memberi pengesahan untuk mengambil bahagian dalam Program Penangguhan Kemudahan Sewa Beli / Sewa Beli-i

 

No. Kad Pengenalan / Pendaftaran Syarikat

Sila masukkan tanpa simbol atau ruang cth. 864110141234

No. Pendaftaran Kenderaan

Sila masukkan tanpa simbol atau ruang cth. BBC1234