Permohonan Bantuan Banjir 

Bantuan Banjir HLB/HLISB
Permohonan penangguhan ansuran pinjaman/pembiayaan selama 6 bulan

 

Sila isi borang ini untuk memohon.

* Nama Penuh
error

Mengikut Kad Pengenalan.

* No. Telefon Bimbit (cth.01x12345678):
error

* Nombor Kad Pengenalan
error

Individu Mengikut Kad Pengenalan.

* Emel:
error


Alamat lokasi terjejas akibat banjir

* Alamat
error

error

error

* Poskod
error

* Negeri
error


* No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (1) (cth.00xxxxxxxxx)
error

* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (2):
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 1 akaun

Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (3):
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 2 akaun

Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

errorSila muat naik gambar banjir berkaitan andaNota- Untuk pelanggan Pinjaman/ Pembiayaan Auto-i atau/dan Pinjaman Peribadi/ Pembiayaan Peribadi-i, anda PERLU MELENGKAPKAN PROSES PENERIMAAN selepas kelulusan permohonan anda dengan mengikut arahan yang diberikan di dalam emel dengan Surat Tawaran Tambahan (atau Supplementary Letter of Offer). Jika anda tidak menerima tawaran dalam masa 7 hari tarikh e-emel, tawaran kepada anda akan dibatalkan


Dengan menyerahkan borang ini, saya mengesahkan bahawa maklumat yang diberi adalah betul & tepat. Saya telah membaca dan bersetuju dengan isi Notis Privasi. Saya mengakui dan bersetuju bahawa semua data peribadi yang diberikan oleh saya dan / atau diperoleh oleh Hong Leong Bank Berhad (“HLBB”) dan Hong Leong Islamic Bank (“HLISB”) dari domain awam, serta data peribadi yang timbul sebagai hasil penyediaan perkhidmatan kepada saya akan tertakluk kepada Notis Privasi. Saya mengesahkan bahawa nombor telefon bimbit / tetap yang dikemuka adalah tepat dan akan digunakan oleh Bank untuk menghubungi saya melalui panggilan/SMS/Whatsapp.