Permohonan Pelan Bantuan Pembayaran HLB/HLISB

 

Sila isi borang ini untuk memohon.

 

* Nama Penuh (mengikut Kad Pengenalan / IC):
error

* No. Kad Pengenalan / IC:
error

* No. Telefon Bimbit (cth.01x12345678):
error

* Emel:
error


* No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (1) (cth.00xxxxxxxxx)
error


No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (2):
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 1 akaun

No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (3):
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 1 akaun

No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (4):
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 1 akaunerror


* Pendapatan bulanan (Ringgit): (cth. 5000.00)
error

error


 

PENTING - Pelan pilihan anda hanya muktamad setelah disemak oleh HLB / HLISB. Tawaran kami akan disesuaikan dengan jenis pinjaman / pembiayaan anda, keadaan anda dan tahap keparahan kehilangan pendapatan anda.


Dengan menyerahkan borang ini, saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan bersetuju dengan isi Notis Privasi. Saya mengakui dan bersetuju bahawa semua data peribadi yang diberikan oleh saya dan / atau diperoleh oleh Hong Leong Bank Berhad (“HLBB”) dan Hong Leong Islamic Bank (“HLISB”) dari domain awam, serta data peribadi yang timbul sebagai hasil penyediaan perkhidmatan kepada saya akan tertakluk kepada Notis Privasi.

Saya mengesahkan bahawa nombor telefon bimbit / tetap yang dikemuka adalah tepat dan akan digunakan oleh Bank untuk menghubungi saya. Saya juga bersetuju dan memahami bahawa sebarang pernyataan, pemberitahuan dan / atau komunikasi yang akan diberikan oleh Bank berdasarkan kemudahan Pinjaman / Pembiayaan-i, jika dibenarkan oleh undang-undang, boleh dihantar ke alamat e-mel yang dikemukakan. Saya mengesahkan bahawa alamat e-mel ini akan menggantikan alamat e-mel saya yang ada dalam rekod Bank, sekiranya diperlu.