Borang Pelan Bantuan Pembayaran SME HLB


 

Permohonan Pelan Bantuan Pembayaran HLB/HLISB

 

Sila isi borang ini untuk memohon.

* Nama Perniagaan Berdaftar
error

* Nombor Pendaftaran Perniagaan
error

* Nombor Telefon Bimbit Pemohon
error

* Emel
error

* Nama Penuh Pemohon seperti dalam kad pengenalan / pasport
error

* Nombor kad pengenalan / passport pemohon
error

* No. Akaun Pinjaman / Pembiayaan HLB/HLISB (1)
error

* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
errorUntuk pinjam/pembiayaan rumah anda, semua peminjam/pemohon bersama MESTI menerima Surat Tawaran baharu (yang akan dihantar secara emel) supaya pelan baharu berkuatkuasa. Sila isikan maklumat peminjam/pemohon bersama anda:

Peminjam / pemohon (1)

* Nama
error

* No. Telefon Bimbit
error

* Nombor ID
error

* Emel
error


Peminjam / pemohon (2)

* Nama
error

* No. Telefon Bimbit
error

* Nombor ID
error

* Emel
error


Peminjam / pemohon (3)

* Nama
error

* No. Telefon Bimbit
error

* Nombor ID
error

* Emel
error


Peminjam / pemohon (4)

* Nama
error

* No. Telefon Bimbit
error

* Nombor ID
error

* Emel
errorSila muat naik dokumen yang diperlukan untuk menilai permohonan anda:

  • Salah satu (1) daripada dokumen sokongan berikut:
  • ― Penyata bank
  • • Penyata 3 bulan dari Disember 2020 - Februari 2020 ; DAN
  • • Penyata 3 bulan terkini dalam 2021; ATAU

  • ― Borang cukai pendapatan tahun 2019 dan 2020 (untuk buktikan kehilangan pendapatan pada tahun 2020); ATAU
  • ― Dokumen lain yang dianggap berkenaan oleh pihak bank
  • *Sila menjangka panggilan atau lawatan daripada pegawai kredit HLB/HLISB sebagai sebahagian proses penilaian kami


Dengan penyerahan borang ini, saya mengesahkan bahawa:

Saya memahami bahawa:


Jika anda memerlukan maklumat lanjut mengenai perubahan kepada obligasi pinjaman / pembiayaan anda sebelum mengesahkan penyerahan anda, atau anda mengalami masalah penyerahan boring sila hubungi Pengurus Perhubungan anda, atau  03-7626 8899 atau emel PaymentRelief@hlbb.hongleong.com.my

Dengan menyerahkan borang ini, saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan bersetuju dengan isi Notis Privasi. Saya mengakui dan bersetuju bahawa semua data peribadi yang diberikan oleh saya dan / atau diperoleh oleh Hong Leong Bank Berhad (“HLBB”) dan Hong Leong Islamic Bank (“HLISB”) dari domain awam, serta data peribadi yang timbul sebagai hasil penyediaan perkhidmatan kepada saya akan tertakluk kepada Notis Privasi.

Saya mengesahkan bahawa nombor telefon bimbit / tetap yang dikemuka adalah tepat dan akan digunakan oleh Bank untuk menghubungi saya melalui panggilan/SMS/Whatsapp.