Permohonan Pelan Bantuan Pembayaran HLB/HLISB Untuk SME

 

* Nama Perniagaan Berdaftar
error

* No. Perniagaan Berdaftar
error

* Nama Penghubung (mengikut Kad Pengenalan / IC)
error

* Lokasi Perniagaan
error
* No. Telefon Bimbit (cth.01x12345678):
error

* Emel:
error


* No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (1):
error


No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (2):
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 1 akaun

No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (3):
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 1 akaun

No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (4):
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 1 akaun


Dengan penghantaran borang ini, kami dengan ini menyatakan bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar dan tepat. Kami selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa kami telah memperoleh persetujuan orang yang data peribadinya diungkapkan di sini untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Bank menurut Notis Privasi Bank. Kami juga bersetuju dan memahami bahawa sebarang pernyataan, pemberitahuan dan / atau komunikasi yang akan diberikan oleh Bank menurut Pelan Bantuan Bantuan Pembayaran HLB / HLISB untuk PKS boleh dihantar ke alamat e-mel yang disediakan di sini.