Pelaburan - Hong Leong Bank

Semua Produk
Produk Berstruktur
Instrumen Deposit Boleh Niaga Kadar Terapung (FRNID)
Unit Amanah
Bon
HL eBroking
Pelaburan Dwi Mata Wang
Dapatkan potensi pulangan yang tinggi daripada pasangan mata wang pilihan anda.
Instrumen Deposit Boleh Niaga Kadar Terapung
Pelaburan dengan perlindungan prinsipal 100% yang diterbitkan oleh Hong Leong Bank Berhad.
Unit Amanah
Pilihan Dana Unit Amanah yang pelbagai untuk memenuhi objektif pelaburan anda.
Bon
Mempelbagaikan portfolio pelaburan anda dengan Bon.
Bursa Saham Asing
Platform dagangan dalam talian anda untuk bursa saham asing melalui satu akaun.
Dagangan BURSA
Membina portfolio saham tempatan anda secara mudah dan konsisten di atas talian.