te

Hong Leong Bank - Lelongan Hartanah

Lelongan Hartanah

 

Senarai Hartanah

 

Pejabat Tanah / Mahkamah

 • Pelelong

  Rujuk kepada PDF

   


   

15 Ogos 2019

 • Hari & Masa

  Khamis

 • Penglelong

  Ehsan Auctioneers (Klang Valley & Johor)

16 Ogos 2019

 • Hari & Masa

  Jumaat

 • Penglelong

  Eszam Auctioneer (Negeri Sembilan & Melaka)

19 Ogos 2019

 • Hari & Masa

  Isnin

 • Penglelong

  Leong Auctioneer (Klang Valley)

20 Ogos 2019

 • Hari & Masa

  Selasa

 • Penglelong

  Ng Chan Mau & Co. (Klang Valley)

22 Ogos 2019

 • Hari & Masa

  Khamis

 • Penglelong

  Palma Auctioneers (Penang & Kedah)

 

Auction Flyers/Brochures

 

Hubungi Kami

 

OIC:                                 Mr. Ben Chan/ Ms. Khor

Nombor Tel:                   03 - 79523407/ 03-79590234

Emel:                               MGAuctionSales@hlbb.hongleong.com.my

 

 

 

Penafian

Bakal pembida dinasihatkan untuk menjalankan dan bergantung pada penyelidikan, pertanyaan, siasatan dan pengesahan mereka sendiri berhubung ketepatan dan kesahihan butiran dan maklumat yang diberikan dan mendapat nasihat profesional sebelum membida atau membeli hartanah yang dilelong. Hong Leong Bank Berhad dan Hong Leong Islamic Bank Berhad tidak akan menanggung sebarang liabiliti atas apa-apa kerugian dan/atau kerosakan yang timbul daripada kebergantungan kepada maklumat yang terkandung di sini.

Hong Leong Bank Berhad dan Hong Leong Islamic Bank Berhad berhak untuk menarik balik mana-mana hartanah yang tersenarai di sini, menunda dan/atau membatalkan jualan lelongan pada bila-bila masa tanpa notis awal dan tanpa memberi apa-apa sebab atau alasan. Hong Leong Bank Berhad dan Hong Leong Islamic Bank Berhad tidak akan bertanggungjawab atas penarikan ini.

Hubungi 03-76268899 atau kunjungi cawangan Hong Leong Bank berhampiran anda hari ini!