Hong Leong Bank - Lelongan Hartanah

Lelongan Hartanah

 

Senarai Hartanah

 

15 Nov 2017

 • Hari & Masa

  Rabu

 • Pelelong

  PG Actfast Auction (Sabah)

   

   

21 Nov 2017

 • Hari & Masa

  Selasa

 • Pelelong

  Ehsan Auctioneers, Leong Auctioneer & Property Auction House (Klang Valley)

28 Nov 2017

 • Hari & Masa

  Selasa

 • Pelelong

  Vision Skybidz Auction Centre (Johor)

29 Nov 2017

 • Hari & Masa

  Rabu

 • Pelelong

  Ng Chan Mau (Klang Valley)

16 Nov 2017

 • Hari & Masa

  Khamis

 • Pelelong

  Praise Million (Sarawak)
   

   

23 Nov 2017

 • Hari & Masa

  Khamis

 • Pelelong

  Henry Butcher & Ng Chan Mau (Klang Valley)

28 Nov 2017

 • Hari & Masa

  Selasa

 • Pelelong

  Leong Auctioneer (Klang Valley)
   

Pejabat Tanah / Mahkamah

 • Pelelong

  Rujuk kepada PDF


   

   

16 Nov 2017

 • Hari & Masa

  Khamis

 • Pelelong

  Ken Auctioning Agency (Perak, Kedah & Terengganu)

23 Nov 2017

 • Hari & Masa

  Khamis

 • Pelelong

  MNP Auctioneers & PG Actfast Auction (Penang)
   

28 Nov 2017

 • Hari & Masa

  Selasa

 • Pelelong

  Palma Housing (Penang)

 

Hubungi Kami

 

OIC:                                 Mr. Ben Chan/ Mr. Jay Chong

Nombor Tel:                   03 - 79523407/ 03- 79523470

Emel:                               MGAuctionSales@hlbb.hongleong.com.my

 

 

 

Penafian

Bakal pembida dinasihatkan untuk menjalankan dan bergantung pada penyelidikan, pertanyaan, siasatan dan pengesahan mereka sendiri berhubung ketepatan dan kesahihan butiran dan maklumat yang diberikan dan mendapat nasihat profesional sebelum membida atau membeli hartanah yang dilelong. Hong Leong Bank Berhad dan Hong Leong Islamic Bank Berhad tidak akan menanggung sebarang liabiliti atas apa-apa kerugian dan/atau kerosakan yang timbul daripada kebergantungan kepada maklumat yang terkandung di sini.

Hong Leong Bank Berhad dan Hong Leong Islamic Bank Berhad berhak untuk menarik balik mana-mana hartanah yang tersenarai di sini, menunda dan/atau membatalkan jualan lelongan pada bila-bila masa tanpa notis awal dan tanpa memberi apa-apa sebab atau alasan. Hong Leong Bank Berhad dan Hong Leong Islamic Bank Berhad tidak akan bertanggungjawab atas penarikan ini.

Hubungi 03-76268899 atau kunjungi cawangan Hong Leong Bank berhampiran anda hari ini!