Halaman Persetujuan GRAB It Now 6 & 12 BulanPinjaman Peribadi: Kempen GRAB It Now 
Halaman Persetujuan

grab

 

Untuk meneruskan permohonan anda bagi Pinjaman Peribadi (“Kemudahan”)  Hong Leong Bank (“HLB”) dibawah Pinjaman Peribadi HLB: Kempen Grab It Now (“Kempen”), sila baca, fahami dan terima semua perkara berikut:


Dengan menekan Hantar, Pelanggan mengakui bahawa telah membaca, memahami dan bersetuju dengan pengisytiharan diatas dan ingin meneruskan permohonan.