Pilih produk deposit yang memenuhi keperluan perniagaan anda:

Akaun Semasa PowerSME
Akaun Semasa PowerSME

  • Jimat tidak perlu bayar lebih Dapatkan rebat daripada baki akaun semasa anda.

FD Flexi Perniagaan
FD Flexi Perniagaan

  • Suaikan tempoh FD anda mengikut hari, bukan bulan.

Deposit Tetap Perniagaan
Deposit Tetap Perniagaan

  • Kadar faedah kompetitif untuk deposit anda.

Akaun Mata Wang Asing
Akaun Mata Wang Asing

  • Optimumkan pulangan pelaburan asing anda melalui kadar kami yang menarik.