Pilih produk deposit yang memenuhi keperluan perniagaan anda:

Akaun Semasa HLB PrimeBiz
Akaun Semasa HLB PrimeBiz

  • Jimat dengan pengurangan bayaran fi dan caj
  • Dapatkan rebat daripada akaun semasa anda
  • Dapatkan kadar faedah Deposit Tetap Flexi Perniagaan yang lebih tinggi

Deposit Tetap Flexi Perniagaan
Deposit Tetap Flexi Perniagaan

  • Suaikan tempoh deposit tetap anda mengikut hari, bukan bulan
  • Dapatkan kadar faedah Deposit Tetap Flexi Perniagaan yang lebih tinggi dengan akaun semasa HLB PrimeBiz

Deposit Tetap Perniagaan
Deposit Tetap Perniagaan

  • Kadar faedah kompetitif untuk deposit anda.

Akaun Mata Wang Asing
Akaun Mata Wang Asing

  • Optimumkan pulangan pelaburan asing anda melalui kadar kami yang menarik.

Akaun Pay&Save SP
Akaun Pay&Save

  • Sesuai untuk Pemilik Tunggal
  • Deposit pembukaan akaun serendah RM50
  • Peroleh kadar faedah sehingga 2.25% setahun pada akaun perniagaan anda apabila anda menyimpan, membayar dan berbelanja