Hong Leong Bank - Perdagangan

Semua Produk
Perkhidmatan Pungutan
Surat Kredit
Jaminan
Produk Pembiayaan
Pembiayaan Eksport
Borang Permohonan
Perkhidmatan Pungutan
Hong Leong Bank boleh membantu mengendalikan “Inward Bill for Collection” (IBC) atau “Outward Bill for Collection” (OBC) anda dengan pengurusan kutipan secara kos efektif
Surat Kredit
Surat aku janji pembayaran untuk membantu anda melunaskan transaksi perdagangan antarabangsa atau domestik dengan yakin
Jaminan Penghantaran
Jaminan Penghantaran Hong Leong membolehkan anda untuk mengambil barangan yang dihantar sebelum penerimaan dokumen pengangkutan
Jaminan Bank
Tenangkan fikiran anda dengan pembiayaan dari Hong Leong Bank untuk membayar sejumlah wang yang dipersetujui sekiranya pelanggan gagal atau memungkiri obligasinya
Penerimaan Jurubank
Melalui Penerimaan Jurubank, anda dapat menguruskan wang anda dengan lebih baik dan nikmati kadar pembiayaan kompetitif dan tempoh pembiayaan yang bersesuaian dengan keperluan perniagaan anda.
Pembiayaan Invois
Pembiayaan invois adalah disesuaikan untuk membiayai import, eksport, pembelian tempatan, jualan tempatan dan lain-lain (kos jualan, perbelanjaan operasi, pembayaran untuk perkhidmatan dan sebagainya)
Resit Amanah
Membiayai jumlah sepenuh invois dan anda juga boleh memilih untuk menyelesaikan amaun yang kena dibayar pada bila-bila masa (penyelesaian awal) mengikut keselesaan anda sendiri
Pinjaman Mata Wang Asing Dalam Negara
Mengurangkan risiko turun naik mata wang asing dalam pembiayaan anda di mana Hong Leong Bank menyediakan halangan terhadap pergerakan mata wang yang tidak diingini
Pembiayaan Semula Kredit Eksport
Jika julat pembiayaan untuk anda sebagai Pengeksport tidak mencukupi, Hong Leong Bank menyediakan skim pembiayaan jangka pendek yang ditadbir oleh Export-Import Bank of Malaysia Berhad untuk anda
Pembelian Bil Pertukaran Asing / Tempatan
Hong Leong Bank menawarkan kemudahan pembelian bil export/tempatan di mana hasil bayaran diberikan terlebih dahulu kepada Pengeksport/Penjual sementara menunggu pembayaran daripada Pembeli
Pembelian Bil Pertukaran Asing / Tempatan - Autoriti untuk Membeli
Cara mudah untuk mendapatkan pembiayaan untuk diri sendiri (pengeksport / penjual) melalui Hong Leong Bank
Pendahuluan Perdagangan
Hong Leong Bank menawarkan Pembiayaan Sebelum dan Selepas Penghantaran untuk memastikan anda dibiayai sepanjang tempoh proses pengeksportan
Borang Permohonan
Semua borang permohonan Perdagangan yang anda perlukan