LEBIH GANJARAN UNTUK BELI-BELAH RAYA DENGAN KAD HLB

Belum ada kad kredit HLB? Pilih tawaran yang anda inginkan dan nikmati ganjaran apabila anda mohon kad kredit HLB baharu sekarang!

Dah ada kad kredit HLB? Nikmati rebat apabila anda menggunakan kad kredit Visa HLB sekarang!

Tertakluk kepada terma dan syarat. Gambar hanya untuk tujuan ilustrasi. Iklan ini belum disemak oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC). HLB dan HLISB adalah ahli PIDM. Akaun deposit/-i dilindungi oleh PIDM sehingga RM250,000 untuk setiap pendeposit.

Untuk pelaburan Unit Amanah ASNB, amaun minimum bagi setiap transaksi adalah RM1 dengan maksimum RM50,000. Pelaburan dalam dana harga tetap bagi pelanggan bukan Bumiputera adalah tertakluk kepada ketersediaan unit. Tiada caj jualan dikenakan bagi dana harga tetap. Tidak tertakluk untuk pelanggan yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP.

Pelanggan diingatkan bahawa produk ini tidak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia. Apa-apa wang yang dikeluarkan daripada deposit yang dilindungi PIDM untuk tujuan membeli apa-apa produk pelaburan tidak lagi dilindungi oleh PIDM.

Prospektus Induk Gantian ASNB bertarikh 1 Februari 2020 dan Prospektus ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global bertarikh 16 September 2020 (“Prospektus”), telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Sila baca dan fahami kandungan Prospektus tersebut bersama Halaman Serlahan Produk yang terdapat di laman sesawang, cawangan dan ejen ASNB. Unit akan diterbitkan setelah penerimaan borang pendaftaran yang merujuk dan mengiringi Prospektus tersebut. Sebelum melabur, sila pertimbangkan risiko pelaburan serta yuran dan caj yang dikenakan. Harga unit dan pengagihan pendapatan, jika ada, mungkin turun dan/atau naik. Prestasi tabung masa lalu bukan jaminan prestasi masa hadapan.

Hong Leong Bank Berhad 193401000023 (97141-X) Hong Leong Islamic Bank Berhad 200501009144 (686191-W)

HLB mempersembahkan SUARA-SUARA RAYA

Semarakkan semangat Raya tahun ini dengan persembahan lagu Raya bersama buskers!

Suara-Suara Raya FB Show

Keselamatan dan kesihatan semua adalah keutamaan kami. Dengan pelaksanaan “Total Lockdown” di seluruh negara, harap maklum bahawa Suara-Suara Raya FB Show ini tidak akan dilangsungkan.

Bersama-sama mari kita #staysafe

Phone