ANDA ADA MATLAMAT, KAMI ADA PERANCANGAN
INSURANS
UNIT AMANAH
PEMBIAYAAN MARGIN SAHAM
AUTO CALLABLE EQUITY LINKED (ACEL)
RUJUKAN PERBANKAN PRIORITI

INSURANS

MEMASTIKAN INSURANS UNTUK LEGASI ANDA

Anda telah bekerja keras untuk kejayaan anda untuk mereka yang tersayang. Tetapi ketidakpastian hari ini boleh membuat anda terdedah. Inilah masa yang tepat untuk mengkaji legasi anda untuk orang yang anda sayangi.

Kami boleh membantu anda dengan penyelesaian rangkaian insurans kami.

BAGAIMANA KAMI MEMBANTU ANDA

Menjamin masa depan setiap ahli keluarga
Portfolio untuk keperluan anda
Kekal aliran yang fleksibel

Di HLB, kami membantu anda untuk mula dengan beberapa tambahan

TAWARAN KAMI

Tertakluk terma & syarat. Promosi sah dari sekarang hingga 30 Jun 2021 sahaja. Kongsikan maklumat anda jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut.

UNIT AMANAH

TERUSKAN MENCAPAI MATLAMAT PEMBIAYAAN ANDA

Kalaupun dunia berubah tahan lalu, matlamat kewangan anda tetap penting. Jangan biarkan mereka berpeluang dan berhasrat. Lakukan tindakan hari ini untuk menjangkakan perubahan dan merancang kejayaan dengan penyelesaian unit amanah kami.

BAGAIMANA KAMI MEMBANTU ANDA

Mula dan terus melabur
Kepelbagaian dengan bijak
Kekal aliran yang fleksibel

Di HLB, kami membantu anda memperbarui perancangan anda

TAWARAN KAMI

Tertakluk terma & syarat. Promosi sah dari sekarang hingga 30 Jun 2021 sahaja. Kongsikan maklumat anda jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut.

Penafian Unit Amanah: Dokumen ini tidak bertujuan untuk menjemput, menawarkan langganan atau pelawaan untuk melanggan Unit Amanah daripada pihak Bank kepada sesiapa . Pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami isi kandungan prospektus sebelum melabur. Pelabur perlu sedia maklum bahawa terdapat bayaran dan caj yang terlibat dalam pembelian Unit Amanah. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan bayaran dan caj yang terlibat sebelum melabur dan berunding dengan penasihat kewangan berlesen atau penasihat profesional yang lain, jika ragu-ragu akan apa-apa ciri atau jenis dana ini. Sila maklum bahawa harga unit dan dividen yang dibayar, jika ada, boleh naik atau turun. Prestasi dana pada masa lalu bukanlah menjadi petunjuk akan prestasi masa akan datang. Pulangan pelaburan Unit Amanah tidaklah dijamin dan Unit Amanah bukanlah deposit bank atau kewajipan, juga tidak dijamin atau diinsuranskan oleh Bank dan terdedah kepada risiko pelaburan, termasuk kemungkinan hilang amaun pokok yang dilaburkan. Skim Unit Amanah tidak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia.

PEMBIAYAAN MARGIN SAHAM

TINGKATKAN PULANGAN ANDA

Dalam pemulihan pasaran, memajakkan portfolio anda dapat membantu meningkatkan pulangan sambil membantu anda lebih fleksibel. Kami boleh membantu anda meningkatkan keuntungan margin tambahan dengan membiayai pelaburan anda.

BAGAIMANA KAMI MEMBANTU ANDA

Gandakan Kuasa Pelaburan Anda
Bayaran balik Fleksibel
Akses Tunai Pantas

Di HLB, kami membantu anda meningkatkan pulangan anda

TAWARAN KAMI

Tertakluk terma & syarat. Promosi sah dari sekarang hingga 30 Jun 2021 sahaja. Kongsikan maklumat anda jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut.

AUTO CALLABLE EQUITY LINKED (ACEL)

JIKA ANDA MENCARI PELUANG DALAM UNTUK TREND PASARAN

Sekiranya anda mencari penyelesaian jangka pendek untuk memahami trend pasaran, biar kami bantu anda dengan beberapa pilihan. Kami mempunyai matlamat yang jelas, untuk mengubah masalah dan masa menjadi peluang.

BAGAIMANA KAMI MEMBANTU ANDA

Akses Serantau
Ketenangan fikiran
Menjana Sementara Anda Menunggu

Di HLB, kami membantu merancang penantian anda

TAWARAN KAMI

Tertakluk terma & syarat. Promosi sah dari sekarang hingga 30 Jun 2021 sahaja. Kongsikan maklumat anda jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut.

Penafian ACEL: Kandungan dokumen ini hanya untuk tujuan perbincangan dan tertakluk kepada penyataan akhir dari syarat produk yang dinyatakan dalam perjanjian dan / atau pengesahan pasti, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai tawaran, cadangan atau permintaan untuk memasuki atau menyimpulkan sebarang pelaburan dan tidak boleh dianggap sebagai memberi nasihat pelaburan atau lindung nilai. HLB tidak bertindak sebagai penasihat pembaca atau dalam fidusiari mengenai produk yang dicadangkan ini atau produk lain melainkan secara khusus dipersetujui secara bertulis dan tidak bertanggung jawab sama sekali mengenai penggunaan dokumen ini atau kandungannya. Pelanggan dan / atau melalui penasihat profesional mereka harus menilai pelbagai risiko berkenaan dengan produk dan mempertimbangkan isu-isu berkaitan yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada masalah undang-undang, cukai, peraturan, kewangan dan perakaunan sebelum membeli produk. Keputusan untuk membeli produk hanya berdasarkan pertimbangan Pelanggan dan / atau nasihat penasihat profesional mereka. Lembaran Sorotan Produk ("PHS") tersedia dan pelabur berhak untuk meminta PHS; dan PHS dan dokumen pendedahan produk lain harus dibaca dan difahami sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Anda dinasihatkan untuk membaca Lembaran Jangka dan Penyataan Risiko Risiko untuk terma, syarat yang berlaku dan risiko pelaburan dalam produk ini.

Pemberitahuan penting: Pengembalian produk ini akan dipengaruhi oleh prestasi aset / rujukan yang mendasari, dan pemulihan pelaburan utama mungkin tergugat jika pelanggan membuat penebusan awal. Pelanggan diingatkan bahawa produk ini tidak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia.

RUJUKAN PERBANKAN PRIORITI

KONGSI KEISTIMEWAAN ANDA DENGAN MEREKA YANG TERSAYANG

Mengajak mereka untuk lebih keistimewaan sebagai pelanggan Perbankan Prioriti Hong Leong Bank.

KAMI AKAN BERIKAN ANDA HADIAH

Ganjaran tunai khas RM300 jika rakan dan keluarga anda mendapatkan perkhidmatan Perbankan Prioriti kami yang sesuai untuk mereka.

Nikmati keistimewaan tambahan dari kami

KEISTIMEWAAN HARI JADI
KEISTIMEWAAN KELUARGA

Tertakluk terma & syarat. Promosi sah dari sekarang hingga 30 Jun 2021 sahaja. Kongsikan maklumat anda jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut.

HLB adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Akaun deposit /-i dilindungi oleh PIDM hingga RM250,000 untuk setiap pendeposit.

Sebarang wang yang dikeluarkan dari deposit yang diinsuranskan untuk tujuan membeli unit dalam unit amanah, ekuiti yang boleh dipanggil secara automatik (ACEL), bon, atau mana-mana produk berstruktur atau pelaburan tidak lagi dilindungi oleh PIDM.

Iklan ini belum disemak oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).