Promosi Tahun Baru Cina Perbankan Prioriti

A NEW YEAR BRINGS NEW HOPE AND OPPORTUNITIES

Sedang kita semua menjalani kehidupan Norma Baharu, kami akan membantu anda untuk merealisasikan impian dan cita-cita anda.

Sama ada untuk memastikan legasi untuk yang tersayang, atau memperluas pilihan pelaburan anda atau untuk meningkatkan perkembangan, atau untuk melihat semula pelan persaraan atau pendidikan anda, kami sentiasa bersedia untuk bantu anda.

Hubungi kami dan sama-sama merancang untuk matlamat anda.

Sementara itu, berikut adalah beberapa penyelesaian yang telah kami pilih untuk anda.

INSURANCE BE CERTAIN OF YOUR LEGACY

Anda telah bekerja keras untuk kejayaan anda untuk mereka yang tersayang. Tetapi ketidakpastian hari ini boleh membuat anda terdedah. Inilah masa yang tepat untuk mengkaji legasi anda untuk orang yang anda sayangi.

Kami boleh membantu anda dengan penyelesaian rangkaian insurans kami.

Bagaimana Kami Membantu Anda

Di HLB, kami membantu anda memulakan tahun baru dengan beberapa tambahan.

Tawaran Kami

Tertakluk terma & syarat. Promosi sah dari sekarang hingga 30 Jun 2021 sahaja. Kongsikan maklumat hubungan anda kalau anda berminat untuk mengetahui maklumat lanjut.

UNIT TRUST STAY ON COURSE WITH YOUR FINANCIAL GOALS

Kalaupun dunia berubah tahan lalu, matlamat kewangan anda tetap penting. Jangan biarkan mereka berpeluang dan berhasrat. Lakukan tindakan hari ini untuk menjangkakan perubahan dan merancang kejayaan dengan penyelesaian unit amanah kami.

Bagaimana Kami Membantu Anda

Di HLB, kami membantu anda memperbarui perancangan anda untuk tahun baru.

Tawaran Kami

Tertakluk terma & syarat. Promosi sah dari sekarang hingga 30 Jun 2021 sahaja. Kongsikan maklumat hubungan anda kalau anda berminat untuk mengetahui maklumat lanjut.

Penafian Unit Amanah:Dokumen ini tidak bertujuan untuk menjemput, menawarkan langganan atau pelawaan untuk melanggan Unit Amanah daripada pihak Bank kepada sesiapa. Pelabur dinasihatkan untuk membaca dan memahami isi kandungan prospektus sebelum melabur. Pelabur perlu sedia maklum bahawa terdapat bayaran dan caj yang terlibat dalam pembelian Unit Amanah. Pelabur dinasihatkan untuk mempertimbangkan bayaran dan caj yang terlibat sebelum melabur dan berunding dengan penasihat kewangan berlesen atau penasihat profesional yang lain, jika ragu-ragu akan apa-apa ciri atau jenis dana ini. Sila maklum bahawa harga unit dan dividen yang dibayar, jika ada, boleh naik atau turun. Prestasi dana pada masa lalu bukanlah menjadi petunjuk akan prestasi masa akan datang. Pulangan pelaburan Unit Amanah tidaklah dijamin dan Unit Amanah bukanlah deposit bank atau kewajipan, juga tidak dijamin atau diinsuranskan oleh Bank dan terdedah kepada risiko pelaburan, termasuk kemungkinan hilang amaun pokok yang dilaburkan. Skim Unit Amanah tidak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia.

SHARE MARGIN FINANCING BOOST YOUR ‘HUAT’

Dalam pemulihan pasaran, memajakkan portfolio anda dapat membantu meningkatkan pulangan sambil membantu anda lebih fleksibel. Kami boleh membantu anda mendapatkan kelebihan "Huat" dengan membiayai pelaburan anda dengan kami.

Bagaimana Kami Membantu Anda

Di HLB, kami membantu anda meningkatkan "Huat" anda

Tawaran Kami

Tertakluk terma & syarat. Promosi sah dari sekarang hingga 30 Jun 2021 sahaja. Kongsikan maklumat hubungan anda kalau anda berminat untuk mengetahui maklumat lanjut.

AUTO CALLABLE EQUITY LINKED (ACEL) IF YOU ARE LOOKING TO RIDE ON THE MARKET TREND

Sekiranya anda mencari penyelesaian jangka pendek untuk memahami trend pasaran, biarkan kami bantu anda dengan beberapa pilihan. Kami mempunyai matlamat yang jelas di sini, iaitu mengubahkan masalah dan masa menjadi peluang.

Bagaimana Kami Membantu Anda

Di HLB, kami membantu anda merancang penantian anda.

Tawaran Kami

Tertakluk terma & syarat. Promosi sah dari sekarang hingga 30 Jun 2021 sahaja. Kongsikan maklumat hubungan anda kalau anda berminat untuk mengetahui maklumat lanjut.

Penafian ACEL: Kandungan dokumen ini hanya untuk tujuan perbincangan dan tertakluk kepada penyataan akhir dari syarat produk yang dinyatakan dalam perjanjian dan / atau pengesahan pasti, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai tawaran, cadangan atau permintaan untuk memasuki atau menyimpulkan sebarang pelaburan dan tidak boleh dianggap sebagai memberi nasihat pelaburan atau lindung nilai. HLB tidak bertindak sebagai penasihat pembaca atau dalam fidusiari mengenai produk yang dicadangkan ini atau produk lain melainkan secara khusus dipersetujui secara bertulis dan tidak bertanggung jawab sama sekali mengenai penggunaan dokumen ini atau kandungannya. Pelanggan dan / atau melalui penasihat profesional mereka harus menilai pelbagai risiko berkenaan dengan produk dan mempertimbangkan isu-isu berkaitan yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada masalah undang-undang, cukai, peraturan, kewangan dan perakaunan sebelum membeli produk. Keputusan untuk membeli produk hanya berdasarkan pertimbangan Pelanggan dan / atau nasihat penasihat profesional mereka. Lembaran Sorotan Produk ("PHS") tersedia dan pelabur berhak untuk meminta PHS; dan PHS dan dokumen pendedahan produk lain harus dibaca dan difahami sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Anda dinasihatkan untuk membaca Lembaran Jangka dan Penyataan Risiko Risiko untuk terma, syarat yang berlaku dan risiko pelaburan dalam produk ini.

Pemberitahuan penting: Pengembalian produk ini akan dipengaruhi oleh prestasi aset / rujukan yang mendasari, dan pemulihan pelaburan utama mungkin tergugat jika pelanggan membuat penebusan awal. Pelanggan diingatkan bahawa produk ini tidak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia.

PRIORITY BANKING REFERRAL  INVITE YOUR FAMILY AND FRIENDS ON THE JOURNEY OF PRIVILEGES

Mengajak mereka untuk hayati keistimewaan sebagai pelanggan Perbankan Prioriti Hong Leong Bank.

Anda akan menikmati

Nikmati keistimewaan tambahan dari kami

Tertakluk terma & syarat. Promosi sah dari sekarang hingga 30 Jun 2021 sahaja. Kongsikan maklumat hubungan anda kalau anda berminat untuk mengetahui maklumat lanjut.

HLB adalah ahli Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Akaun deposit / -i dilindungi oleh PIDM hingga RM250,000 untuk setiap pendeposit.

Sebarang wang yang dikeluarkan dari deposit yang diinsuranskan untuk tujuan membeli unit dalam unit amanah, ekuiti yang boleh dipanggil secara automatik (ACEL), bon, atau mana-mana produk berstruktur atau pelaburan tidak lagi dilindungi oleh PIDM.

Iklan ini belum disemak oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).