Hong Leong Bank – Hubungi Kami

Hubungi Kami

Mesej kami di media sosial, mudah!

Berhubung dengan kami!

Sila tinggalkan mesej jika anda mempunyai sebarang maklum
balas mengenai perkhidmatan kami.

Hubungi Kami!

Untuk semua pertanyaan perbankan anda, hubungi kami di 03 7626 8899.
Layan sendiri perbankan telefon dan Pejabat Perhubungan Pelanggan
kami beroperasi 24x7 (termasuk hujung minggu dan cuti umum).

Untuk hubungan media, hubungi kami di 03 2081 8888