Pemohon pengecualian daripada penangguhan pembayaran/ bayar balik pinjaman/ pembiayaan HLB/HLISB

 

Bagi pelanggan yang mempunyai Arahan Tetap (SI) yang telah disediakan oleh HLB/HLISB

Mulai 1hb April 2020, HLB dan HLISB telah memperkenalkan Program Penangguhan Pinjaman/ Pembiayaan selama enam bulan bagi pinjaman / pembiayaan yang layak. Kami akan menghentikan arahan tetap (SI) untuk pembayaran / bayaran balik dari Akaun Semasa/Akaun Semasa-i atau Akaun Simpanan / Akaun Simpanan-i HLB / HLISB anda.

Sekiranya anda tidak mahu penangguhan, dan  ingin meneruskan pembayaran / bayaran balik dengan Akaun Semasa/Akaun Semasa-i atau Akaun Simpanan / Akaun Simpanan-i HLB / HLISB anda, sila lengkapkan butiran di bawah:

* Untuk pelanggan individu

** Untuk akaun di bawah pendaftaran perniagaan

*Nama (seperti KP) ATAU ** Nama Perniagaan Berdaftar

*No. Kad Pengenalan (cth. 88080513XXXX) ATAU ** No. Perniagaan Berdaftar (mis. 1X013V)

Alamat emel

No.Telefon Bimbit (cth. 012345XXX) ATAU No.Telefon Tetap (mis. 039310XXX)

 

Dengan serahan borang ini, saya mengakui bahawa saya tidak mahu menangguhkan pembayaran/bayaran balik  pinjaman/ pembiayaan selaman 6 bulan. Semua arahan tetap (SI) untuk pembayaran / bayaran balik dari Akaun Semasa/Akaun Semasa-i atau Akaun Simpanan / Akaun Simpanan-i HLB / HLISB akan dipulihkan. 

Sila klik MENYERAH selepas anda mengisi borang ini: