Terima kasih kerana menyertai Program Penangguhan dan bersetuju dengan semua terma dan syarat berkaitan.

 

Kami akan menghantar satu salinan persetujuan ini ke alamat emel anda dalam tempoh 48 jam.

 

Ansuran anda yang seterusnya ialah pada bulan Oktober 2020.

For enquiries connect with us online or drop by your nearest Hong Leong Bank Branch.