Pelan Penjadualan & Penstrukturan Semula (R&R) HLB/HLISB

Kemudahan kredit yang dijadualkan semula adalah di mana syarat pembayarannya telah diubah suai tetapi terma dan syarat utama kontrak tidak berubah dengan ketara.
 

Ini melibatkan:

  • permodalan/ pelunasan tunggakan,
  • kadar faedah/keuntungan dikurangkan atau
  • pelanjutan tempoh pinjaman/pembiayaan berkenaan


Kemudahan kredit yang distruktur semula adalah di mana terma dan syarat utamanya telah diubah suai. Ini mungkin termasuk perubahan dalam jenis/struktur/syarat kemudahan. Contohnya : Overdraf ditukar kepada Pinjaman/pembiayaan Berjangka


Untuk pertanyaan:

Telefon:

Pelan Penjadualan & Penstrukturan Semula (R&R) HLB/HLISB

603 7959 1888

Isnin – Khamis 8:45am – 5:45pm; Jumaat 8:45am – 4:45pm

Emel:

CollsCustomerFeedback@hlbb.hongleong.com.my

Kunjungi Cawangan HLB/HLISB Terdekat Anda

Isnin – Khamis 9:15am - 4:30pm; Jumaat 9:15am - 4:00pm

*Kelantan & Terengganu (Ahad- Rabu 9:15am - 4:30pm; Khamis 9:15am - 4:00pm)


Notis Penting:

Untuk melengkapkan permohonan anda, sila pastikan anda menyediakan dokumen berikut

Jika anda pekerja bergaji:

Jika anda berniaga:

Pemilik tunggal/ perkongsian / Syarikat

1. Salinan Kad Pengenalan

1. Salinan Kad Pengenalan

1. Penyata bank (6 bulan terkini) / Laporan perakaunan pengurusan terkini

2. Slip gaji (3 bulan terkini) / Penyata KWSP terkini

2. Penyata bank (6 bulan terkini) / Dokumen Cukai Pendapatan / Pengisytiharan diri

2. Pendaftaran syarikat

 

 

3. Resolusi syarikat baharu

 

 

4. Salinan kad pengenalan penjamin