Pelan Penjadualan & Penstrukturan Semula (R&R) HLB/HLISB


Pelan Penjadualan & Penstrukturan Semula (R&R) HLB/HLISB

Kemudahan kredit yang dijadualkan semula adalah di mana syarat pembayarannya telah diubah suai tetapi terma dan syarat utama kontrak tidak berubah dengan ketara.
 

Ini melibatkan:

  • permodalan/ pelunasan tunggakan,
  • kadar faedah/keuntungan dikurangkan atau
  • pelanjutan tempoh pinjaman/pembiayaan berkenaan


Kemudahan kredit yang distruktur semula adalah di mana terma dan syarat utamanya telah diubah suai. Ini mungkin termasuk perubahan dalam jenis/struktur/syarat kemudahan. Contohnya : Overdraf ditukar kepada Pinjaman/pembiayaan Berjangka


Untuk pertanyaan:

Telefon:

Pelan Penjadualan & Penstrukturan Semula (R&R) HLB/HLISB

603 7959 1888

Isnin – Khamis 8:45am – 5:45pm; Jumaat 8:45am – 4:45pm

Emel:

CollsCustomerFeedback@hlbb.hongleong.com.my

Kunjungi Cawangan HLB/HLISB Terdekat Anda

Isnin – Khamis 9:15am - 4:30pm; Jumaat 9:15am - 4:00pm

*Kelantan & Terengganu (Ahad- Rabu 9:15am - 4:30pm; Khamis 9:15am - 4:00pm)


Notis Penting:

Untuk melengkapkan permohonan anda, sila pastikan anda menyediakan dokumen berikut

Jika anda pekerja bergaji:

Jika anda berniaga:

Pemilik tunggal/ perkongsian / Syarikat

1. Salinan Kad Pengenalan

1. Salinan Kad Pengenalan

1. Penyata bank (6 bulan terkini)

2. Slip gaji (3 bulan terkini)

2. Penyata bank (6 bulan terkini)

2. Pendaftaran syarikat

3. Penyata KWSP

3. Dokumen cukai pendapatan

3. Laporan akaun pengurusan

4. Surat pekerjaan

4. Pengisytiharan diri

4. Resolusi syarikat baharu

 

 

5. Salinan kad pengenalan penjamin