Thank You URUS NON HP


Terima kasih atas pemohonon anda. 

 

Permohonan anda telah diterima dan kami akan mula memproses permohonan anda.

 

E-mel penerimaan telah dihantar kepada anda.

 

Sekiranya penjelasan atau dokumen lebih lanjut diperlukan untuk menyokong permohonan anda, kami akan menghubungi anda melalui telefon atau e-mel dalam 5 hari bekerja.


For enquiries connect with us online or drop by your nearest Hong Leong Bank Branch.