Pernyataan manakah yang paling menggambarkan pendekatan anda untuk mengurus wang anda?

Soalan 1

Dan yang manakah antara pernyataan ini paling menggambarkan anda?

Soalan 2

Dan yang manakah antara pernyataan ini paling menggambarkan anda?

Soalan 2

Apakah perkara utama yang anda harap dapat capai dengan keuntungan pelaburan anda?

Soalan 3

Antara produk pelaburan berikut, yang manakah pernah anda laburkan sebelum ini? Anda boleh memilih lebih daripada satu jawapan.

Soalan 4

Jika pelaburan pasaran saham RM10,000 anda semakin meningkat, tetapi kemudiannya mengalami kerugian secara tiba-tiba dan kehilangan nilai RM5,000 dalam masa sebulan, apakah langkah seterusnya yang anda akan lakukan?

Soalan 5

Pernyataan manakah yang paling menggambarkan falsafah pelaburan anda?

Soalan 6

Apakah gaya pelaburan pilihan anda?

Soalan 7

Berapa kerapkah anda memilih untuk menerima pendapatan/dividen pelaburan anda?

Soalan 8