HLB BizBuddy eMadani

Pedagang yang Dihormati,

Di bawah inisiatif kerajaan ("eMadani"), semua rakyat Malaysia berumur 21 tahun ke atas dengan pendapatan tahunan berjumlah RM100,000 dan ke bawah layak untuk menebus bantuan e-dompet sebanyak RM100, bermula dari 4 Disember 2023 hingga 20 Februari 2024.

Oleh itu, e-mel ini ingin mengingatkan Saudagar HLB BizBuddy mengenai:

  1. Larangan sebarang transaksi pengeluaran tunai ke atas dana yang diterima di bawah inisiatif eMadani

  2. Tindakan akan diambil ke atas pedagang yang memudahkan pengeluaran tunai daripada inisiatif eMadani

  3. Pedagang mesti sentiasa mematuhi Terma & Syarat Perkhidmatan Pedagang.