HLB Employer Branding

Kami adalah sebuah Bank yang berteraskan komuniti dan pelanggan, dengan tumpuan dalam menyediakan penyelesaian digital yang inovatif untuk industri perkhidmatan kewangan.

Jika anda inginkan kemajuan dan mencetus perubahan, di sinilah platform untuk anda mendapat peluang yang ideal dalam membina kerjaya yang bermanfaat dan berjaya.

Dalam memacu industri kewangan yang berkembang pesat, kami dipandu oleh teras nilai dan prinsip. Untuk sentiasa membawa impak yang positif kepada persekitaran, ekonomi serta masyarakat, ESG diintegrasikan di dalam teras nilai rangka kerja kami.