TAWARAN 1 HARI
HANYA PADA 7.7
TAWARAN
MENARIK
SEPANJANG JULAI

Dapatkan lebih tawaran menarik dari pelbagai jenis produk kami di bawah!

TAP. TAP. WIN.
HADIAH YANG MENARIK

Senarai Pemenang Peraduan

Tertakluk kepada terma dan syarat.

Mula main dari 7 Julai 2021 - 31 Julai 2021!

KAMI INGIN
MENDENGAR
DARIPADA ANDA

Tertakluk kepada terma dan syarat. Gambar hanya untuk tujuan ilustrasi.

Akaun Pelaburan Berjangka-i tidak dilindungi oleh PIDM. HLB dan HLISB adalah ahli PIDM. Akaun deposit/-i dilindungi oleh PIDM sehingga RM250,000 untuk setiap pendeposit.

Hong Leong Bank Berhad 193401000023 (97141-X) Hong Leong Islamic Bank Berhad 200501009144 (686191-W)

Tertakluk kepada terma dan syarat.
Gambar hanya untuk tujuan ilustrasi.
Akaun Pelaburan Berjangka-i tidak dilindungi oleh PIDM.

HLB dan HLISB adalah ahli PIDM. Akaun deposit/-i dilindungi oleh PIDM sehingga RM250,000 untuk setiap pendeposit. Iklan ini belum disemak oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

Untuk pelaburan Unit Amanah ASNB, amaun minimum bagi setiap transaksi adalah RM1 dengan maksimum RM50,000. Pelaburan dalam dana harga tetap bagi pelanggan bukan Bumiputera adalah tertakluk kepada ketersediaan unit. Tiada caj jualan dikenakan bagi dana harga tetap. Tidak tertakluk untuk pelanggan yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP. Pelanggan diingatkan bahawa produk ini tidak dilindungi oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia. Apa-apa wang yang dikeluarkan daripada deposit yang dilindungi PIDM untuk tujuan membeli apa-apa produk pelaburan tidak lagi dilindungi oleh PIDM.

Prospektus Induk Gantian ASNB bertarikh 1 Februari 2020 dan Prospektus ASN Imbang (Mixed Asset Balanced) 3 Global bertarikh 16 September 2020 ("Prospektus"), telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Sila baca dan fahami kandungan Prospektus tersebut bersama Halaman Serlahan Produk yang terdapat di laman sesawang, cawangan dan ejen ASNB. Unit akan diterbitkan setelah penerimaan borang pendaftaran yang merujuk dan mengiringi Prospektus tersebut. Sebelum melabur, sila pertimbangkan risiko pelaburan serta yuran dan caj yang dikenakan. Harga unit dan pengagihan pendapatan, jika ada, mungkin turun dan/atau naik. Prestasi tabung masa lalu bukan jaminan prestasi masa hadapan.

Hong Leong Bank Berhad 193401000023 (97141-X)
Hong Leong Islamic Bank Berhad 200501009144 (686191-W)