Renew Together Prosper Together
Stay on course this year for a more secured future

Sedang kita semua menjalani kehidupan Norma Baharu, kami akan membantu anda untuk merealisasikan impian dan cita-cita anda.

Sama ada untuk memastikan legasi untuk yang tersayang, atau memperluas pilihan pelaburan anda atau untuk meningkatkan perkembangan, atau untuk melihat semula pelan persaraan atau pendidikan anda, kami sentiasa sedia untuk anda.

Hubungi kami dan sama-sama merancang untuk matlamat anda.

Sementara itu, berikut adalah beberapa penyelesaian yang telah kami pilih untuk anda.

Tertakluk kepada terma dan syarat. Gambar hanya untuk tujuan ilustrasi. Iklan ini belum disemak oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC). HLB adalah ahli PIDM. Akaun deposit/-i dilindungi oleh PIDM sehingga RM250,000 untuk setiap pendeposit.

Sebarang wang yang dikeluarkan dari deposit yang diinsuranskan untuk tujuan membeli unit dalam UT, ACEL, bon, FRNID, atau mana-mana Produk Berstruktur tidak lagi dilindungi oleh PIDM.

Hong Leong Bank Berhad 193401000023 (97141-X) Hong Leong Islamic Bank Berhad 200501009144 (686191-W)

HLB MEMPERSEMBAHKAN

Nian: Kisah Yang Terhilang

Ah Boy tidak dapat berjumpa Poh Poh untuk Tahun Baru Cina ini. Ah Boy membuat panggilan video kepada Poh Poh untuk menceritakan sebuah kisah yang ditulisnya. Tetapi, ada sesuatu yang Ah Boy tidak ketahui.