Hong Leong Bank – Perkhidmatan Kad Kredit

Semua Produk
Perkhidmatan Pengguna
Pelan Pembayaran Flexi
Tukar pembelian anda menjadi pelan pembayaran.
Quick Cash
Cara cepat untuk wang tambahan
Paparan Notifikasi Aplikasi HLB Connect atau SMS Amaran Transaksi
Dapatkan pemberitahuan bagi transaksi anda
Pindahan Baki
Nikmati penjimatan faedah serta merta apabila anda pindahkan baki tertunggak ke Kad Kredit Hong Leong anda.
Penukaran Mata Wang Dinamik
Memahami perbezaan transaksi DCC dan transaksi dalam mata wang asing.