te

Hong Leong Bank - Layak untuk perlindungan oleh PIDM

Layak untuk perlindungan oleh PIDM


PIDM

 

Untuk meningkatkan pengetahuan anda tentang insurans deposit dan hal lain yang berkaitan bahan sumber PIDM, sila layari http://www.pidm.gov.my/Public-Awareness-Initiatives/Information-Materials untuk muat turun e-brosur PIDM.

No. Item

Nama Produk Deposit

Jenis Deposit

1.

Akaun Semasa Asas Hong Leong

Akaun Semasa

2.

Akaun Semasa Hong Leong

Akaun Semasa

3.

Akaun Semasa Mata Wang Asing Hong Leong

Akaun Semasa

4.

Akaun Semasa MortgagePlus Hong Leong

Akaun Semasa

5.

Akaun Semasa Perniagaan Hong Leong

Akaun Semasa

6.

Akaun Deposit Money Box (Mach oleh Hong Leong Bank)

Akaun Semasa

7.

Akaun Drive (Mach oleh Hong Leong Bank)

Akaun Semasa

8.

Akaun Semasa PowerSME Hong Leong

Akaun Semasa

9.

Hong Leong BizOne Solution - Akaun Semasa BizOne

Akaun Semasa

10.

Akaun Simpanan Asas Hong Leong

Akaun Simpanan

11.

Akaun Simpanan Hong Leong

Akaun Simpanan

12.

Akaun One Hong Leong

Akaun Simpanan

13.

Akaun Smartlink Hong Leong

Akaun Simpanan

14.

Akaun Simpanan Senior Savers Hong Leong

Akaun Simpanan

15.

Akaun Simpanan Junior Hong Leong

Akaun Simpanan

16.

Akaun Pay&Save Hong Leong

Akaun Simpanan

17.

Akaun Simpanan Premium Hong Leong

Akaun Simpanan

18.

Akaun Simpanan Dream Jar (Mach oleh Hong Leong Bank)

Akaun Simpanan

19.

Akaun Deposit Money Box (Account Simpanan)

Akaun Simpanan

20.

Akaun Top Yield Hong Leong

Akaun Simpanan

21.

Akaun Simpanan Harvest Hong Leong

Akaun Simpanan

22.

Akaun Junior Simpanan & Akaun Deposit Tetap Junior Hong Leong

Akaun Simpanan/Akaun Deposit Tetap

23.

Deposit Tetap Hong Leong

Akaun Deposit Tetap

24.

Deposit Tetap Flexi Hong Leong

Akaun Deposit Tetap

25.

Deposit Tetap Senior Savers Flexi Hong Leong/Deposit Tetap Senior Savers

Akaun Deposit Tetap

26.

Deposit Tetap Priority Banking Premium Hong Leong

Akaun Deposit Tetap

27.

Deposit Tetap Mata Wang Asing Hong Leong

Akaun Deposit Tetap

28.

Deposit Tetap Perniagaan Hong Leong

Akaun Deposit Tetap

29.

Deposit Tetap Perniagaan Flexi Hong Leong

Akaun Deposit Tetap

30.

Akaun Deposit Tetap Mach (Mach oleh Hong Leong Bank)

Akaun Deposit Tetap

31.

Hong Leong BizOne Solution - Deposit Tetap BizOne

Akaun Deposit Tetap

32.

Deposit Korporat Jangka Pendek

Deposit Jangka Pendek

Produk yang diinsuranskan pada 31 Mei 2018

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.