Produk HLB Layak untuk Perlindungan oleh PIDM

Produk HLB Layak untuk Perlindungan oleh PIDM


Produk Layak untuk perlindungan oleh PIDM - Konvensional

No.

Nama Produk

Kod Produk

Jenis Deposit

Mata Wang

1

Akaun Semasa Asas

[juga dikenali sebagai: Akaun Semasa Asas HLB]

0224CR0100000001

Deposit Semasa

RM

2

Akaun Simpanan Asas

[juga dikenali sebagai: Akaun Simpanan Asas HLB]

0224CR0200000006

Deposit Semasa

RM

3

Akaun Semasa atau Akaun Semasa Hong Leong atau Akaun Semasa Perniagaan Hong Leong

0224CR0100000002

Deposit Semasa

RM

4

Akaun Simpanan Dream Jar

0224CR0200000007

Deposit Simpanan

RM

5

Akaun Deposit Tetap atau Akaun Deposit Tetap Hong Leong atau Akaun Deposit Tetap Business Hong Leong

[juga dikenali sebagai: Deposit Tetap Konvensional, eDeposit Tetap]

0224CR0300000004

Deposit Tetap

RM

6

Flexi FD

0224CR0300000003

Deposit Simpanan

RM

7

Akaun Semasa Mata Wang Asing

[juga dikenali sebagai: Akaun Mata Wang Asing HLB, Akaun Mata Wang Asing]

0224CF0100000001

Deposit Semasa

Asing

8

Akaun Deposit Tetap Mata Wang Asing

0224CF0300000001

Deposit Tetap

Asing

9

Akaun Semasa HLB PrimeBiz (dahulunya dikenali sebagai Akaun Semasa PowerSME Hong Leong)

0224CR0100000006

Deposit Semasa

RM

10

Akaun HLB Wallet

[juga dikenali sebagai: HLB Wallet]

0224CM0200000002

Deposit Simpanan

RM & Asing

11

Hong Leong BizOne Solution - Akaun Semasa Hong Leong BizOne

0224CR0100000007

Deposit Semasa

RM

12

Hong Leong BizOne Solution - Deposit Tetap Hong Leong BizOne

0224CR0300000008

Deposit Tetap

RM

13

Akaun Deposit Tetap Business Flexi Hong Leong

0224CR0300000005

Deposit Tetap

RM

14

Akaun Simpanan Harvest Hong Leong

[juga dikenali sebagai: Akaun Simpanan Harvest HLB, Akaun Simpanan Harvest]

0224CR0200000012

Deposit Simpanan

RM

15

Akaun Simpanan Junior Hong Leong

[juga dikenali sebagai: Akaun Simpanan Junior HLB, Akaun Simpanan Junior, Akaun Junior 3 dalam 1 HLB, Akaun Junior 3 dalam 1]

0224CR0200000004

Deposit Simpanan

RM

16

Akaun Semasa Hong Leong MortgagePlus

[juga dikenali sebagai: Akaun Semasa MortgagePlus]

0224CR0100000003

Deposit Semasa

RM

17

Akaun One Hong Leong

[juga dikenali sebagai: Akaun One HLB, Akaun One]

0224CR0200000003

Deposit Simpanan

RM

18

Akaun Pay&Save Hong Leong

[juga dikenali sebagai: Akaun Pay&Save HLB, Akaun Pay&Save]

0224CM0200000001

Deposit Simpanan

RM & Asing

19

Deposit Tetap Premium Perbankan Priority Hong Leong

[juga dikenali sebagai: Deposit Tetap Premium]

0224CR0300000006

Deposit Tetap

RM

20

Akaun Simpanan Senior Savers Hong Leong

[juga dikenali sebagai: Akaun Simpanan Senior Savers HLB, Akaun Simpanan Senior Savers]

0224CR0200000001

Deposit Simpanan

RM

21

Akaun Senior Savers Flexi FD Hong Leong

[juga dikenali sebagai: Akaun Senior Savers Flexi FD, Akaun Senior Savers FD]

0224CR0300000001

Deposit Tetap

RM

22

Akaun SmartLink Hong Leong

[juga dikenali sebagai: Akaun SmartLink HLB, Akaun SmartLink]

0224CR0200000002

Deposit Simpanan

RM

23

Akaun Top Yield Hong Leong

[juga dikenali sebagai: Akaun Top Yield HLB, Akaun Top Yield]

0224CR0200000011

Deposit Simpanan

RM

24

Akaun Deposit Tetap Junior

0224CR0300000002

Deposit Tetap

RM

25

Akaun Mach Drive

0224CR0100000009

Deposit Semasa

RM

26

Akaun Simpanan

0224CR0200000005

Deposit Simpanan

RM

27

Deposit Jangka Pendek (dahulunya dikenali sebagai Deposit Perbadanan Jangka Pendek)

0224CM0700000001

Deposit Berjangka Pendek

RM & Asing

Produk yang diinsurankan pada 31 Oktober 2023


Produk Layak untuk perlindungan oleh PIDM - Islamik

No. Nama Produk Kod Produk Jenis Deposit Mata Wang Kontrak Shariah
1 Akaun Semasa-i HLB PrimeBiz (dahulunya dikenali sebagai Akaun Semasa-i PowerSME Hong Leong) 0345IR0100400023 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i PrimeBiz (dahulunya dikenali sebagai Akaun Semasa-i PowerSME Hong Leong)
2 Akaun HLB Wallet-i 0345IM0200400002 Deposit Simpanan RM & Asing Tawarruq
Akaun Wallet-i
HLB Wallet-i
3 Akaun Semasa-i Al Fareed Hong Leong (Tawarruq) 0345IR0100400001 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Al Fareed Hong Leong
Akaun Semasa-i Al Fareed
4 Akaun Semasa-i Asas Hong Leong (Tawarruq) 0345IR0100400002 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Asas Hong Leong
Akaun Semasa-i Asas HLB
Akaun Semasa-i Asas
5 Akaun Simpanan-i Asas Hong Leong (Tawarruq) 0345IR0200400001 Deposit Simpanan RM Tawarruq
Akaun Simpanan-i Asas Hong Leong
Akaun Simpanan-i Asas HLB
Akaun Simpanan-i Asas 
6 Akaun Semasa-i BizOne Hong Leong 0345IR0100400021 Deposit Semasa  RM Tawarruq
Akaun Semasa-i HLB BizOne
Akaun Semasa-i BizOne 
7 Akaun Semasa-i Perniagaan Hong Leong (Tawarruq) 0345IR0100400019 Deposit Semasa  RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Perniagaan Hong Leong
Akaun Semasa-i Perniagaan HLB
Akaun Semasa-i Perniagaan
8 Akaun Semasa-i One Hong Leong (Tawarruq) 0345IR0100400003 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i One Hong Leong
Akaun Semasa-i HLB One
Akaun Semasa-i One 
9 Akaun Semasa-i Hong Leong (E-CR ENH IS) (Tawarruq) 0345IR0100400009 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong (E-CR ENH IS)
Akaun Semasa-i (E-CR ENH IS) 
10 Akaun Semasa-i Hong Leong (E-CR ENHANCER) (Tawarruq) 0345IR0100400006 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong (E-CR ENHANCER)
Akaun Semasa-i (E-CR ENHANCER) 
11 Akaun Semasa-i Hong Leong (E-Direct AG) (Tawarruq) 0345IR0100400007 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong (E-Direct AG)
Akaun Semasa-i (E-Direct AG) 
12 Akaun Semasa-i Hong Leong (E-Direct BG) (Tawarruq) 0345IR0100400014 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong (E-Direct BG)
Akaun Semasa-i (E-Direct BG) 
13 Akaun Semasa-i Hong Leong (E-ENHANCER) (Tawarruq) 0345IR0100400008 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong (E-ENHANCER)
Akaun Semasa-i (E-ENHANCER)
14 Akaun Semasa-i Hong Leong (E-ISLM BK G) (Tawarruq) 0345IR0100400012 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong (E-ISLM BK G)
Akaun Semasa-i (E-ISLM BK G) 
15 Akaun Semasa-i Hong Leong (E-NEW ENT F) (Tawarruq) 0345IR0100400010 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong (E-NEW ENT F)
Akaun Semasa-i (E-NEW ENT F) 
16 Akaun Semasa-i Hong Leong (E-NEW P GS) (Tawarruq) 0345IR0100400004 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong (E-NEW P GS)
Akaun Semasa-i (E-NEW P GS)
17 Akaun Semasa-i Hong Leong (Staff) (Tawarruq) 0345IR0100400016 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong (Staff)
Akaun Semasa-i HLB (Staff)
Akaun Semasa-i (Staff) 
18 Deposit Tetap-i Hong Leong 0345IR0600300001 Komoditi Murabahah RM Murabahah
Deposit Tetap-i HLB
Deposit Tetap-i 
e-Deposit Tetap-i 
19 Akaun Semasa-i Mata Wang Asing Hong Leong 0345IF0100400001 Deposit Semasa Asing Tawarruq
Akaun Semasa-i Mata Wang Asing HLB
Akaun Semasa-i Mata Wang Asing
Akaun Mata Wang Asing-i HLB
Akaun Mata Wang Asing-i
20 Akaun Pelaburan Am-i Hong Leong 0345IR0500800001 Pelaburan Am RM Unrestricted Mudarabah
Akaun Pelaburan Am-i 
21 Akaun Semasa-i Kerajaan Hong Leong (Tawarruq) 0345IR0100400011 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Kerajaan Hong Leong 
Akaun Semasa-i Kerajaan
22 Akaun Semasa-i HDA Hong Leong (Tawarruq) 0345IR0100400005 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i HDA Hong Leong
Akaun Semasa-i HDA 
23 Akaun Deposit Tetap-i Junior Hong Leong 0345IR0600300002 Komoditi Murabahah RM Murabahah
Akaun Deposit Tetap-i HLB Junior
Akaun Deposit Tetap-i Junior 
24 Akaun Pelaburan Am-i Junior Hong Leong 0345IR0500800002 Pelaburan Am RM Unrestricted Mudarabah
Akaun Pelaburan Am-i Junior
25 Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong – Gabungan (Staff) (Tawarruq) 0345IR0200400008

Deposit

Simpanan

RM Tawarruq
Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong – Gabungan (Staff) 
Akaun Junior-i HLB 3-Dalam-1 (Staff)
Akaun Junior-i 3-Dalam-1 (Staff)
26 Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong - Gabungan (Tawarruq) 0345IR0200400002

Deposit

Simpanan

RM Tawarruq
Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong - Gabungan 
Akaun Junior-i HLB 3-Dalam-1
Akaun Junior-i 3-Dalam-1
27 Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong - tanpa gabungan (Staff) (Tawarruq) 0345IR0200400006

Deposit

Simpanan

RM Tawarruq
Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong - tanpa gabungan (Staff)
Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong (Staff) 
Akaun Simpanan-i HLB Junior (Staff) 
Akaun Simpanan-i Junior (Staff)
28 Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong - tanpa gabungan (Tawarruq) 0345IR0200400003 Deposit Simpanan RM Tawarruq
Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong - tanpa gabungan 
Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong
Akaun Simpanan-i HLB Junior
Akaun Simpanan-i Junior
29 Akaun Simpanan-i Multi-tier Hong Leong (Staff) (Tawarruq)  0345IR0200400007 Deposit Simpanan RM Tawarruq
Akaun Simpanan-i Multi-tier Hong Leong (Staff) 
Akaun Simpanan-i HLB Multi-tier (Staff)
Akaun Simpanan-i Multi-tier (Staff) 
30 Akaun Simpanan-i Multi-tier Hong Leong (Tawarruq)  0345IR0200400005 Deposit Simpanan RM Tawarruq
Akaun Simpanan-i Multi-tier Hong Leong
Akaun Simpanan-i HLB Multi-tier
Akaun Simpanan-i Multi-tier 
31 Akaun Pay&Save-i Hong Leong 0345IM0200400001 Deposit Simpanan RM & Asing Tawarruq
Akaun HLB Pay&Save-i
Akaun Pay&Save-i 
32 Payroll Plus-i Hong Leong 0345IR0100400020 Deposit Semasa RM Tawarruq
HLB Payroll Plus-i
Payroll Plus-i 
33 Deposit Jangka Pendek Komoditi Murabahah-i Hong Leong (STCMP-i) 0345IM0700400001 Deposit Berjangka Pendek RM & Asing Tawarruq
Deposit Jangka Pendek Komoditi Murabahah-i Hong Leong 
Deposit Jangka Pendek Komoditi Murabahah-i
34 Akaun Semasa-i Perniagaan Kecil Hong Leong (PFS-i) (Tawarruq) 0345IR0100400017 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Perniagaan Kecil Hong Leong
Akaun Semasa-i Perniagaan Kecil HLB
Akaun Semasa-i Perniagaan Kecil
35 Akaun Semasa-i SME Hong Leong (BCB-i) (Tawarruq) 0345IR0100400018 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i SME Hong Leong
Akaun Semasa-i SME
36 Akaun Semasa-i Tawarruq Hong Leong 0345IR0100400015 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong
Akaun Semasa-i HLB
Akaun Semasa-i
37 Akaun Simpanan-i Tawarruq Hong Leong 0345IR0200400004 Deposit Simpanan RM Tawarruq
Akaun Simpanan-i Hong Leong
Akaun Simpanan-i HLB
Akaun Simpanan-i

Produk yang diinsurankan pada 13 Disember 2023

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.