Produk HLB Layak untuk Perlindungan oleh PIDM

Produk HLB Layak untuk Perlindungan oleh PIDM


Produk Layak untuk perlindungan oleh PIDM - Konvensional

No.

Nama Produk

Kod Produk

Jenis Deposit

Mata Wang

1

Akaun Semasa Asas Hong Leong

0224CR0100000001

Deposit Semasa

RM

2

Akaun Semasa Hong Leong

0224CR0100000002

Deposit Semasa

RM

3

Akaun Semasa Mata Wang Asing Hong Leong

0224CF0100000001

Deposit Semasa

Asing

4

Akaun Semasa Hong Leong MortgagePlus

0224CR0100000003

Deposit Semasa

RM

5

Akaun Semasa Perniagaan Hong Leong

0224CR0100000002

Deposit Semasa

RM

6

Akaun Drive (Mach by Hong Leong Bank)

0224CR0100000009

Deposit Semasa

RM

7

Akaun Semasa HLB PrimeBiz

0224CR0100000006

Deposit Semasa

RM

8

Akaun Semasa Hong Leong BizOne

0224CR0100000007

Deposit Semasa

RM

9

Akaun Simpanan Asas Hong Leong

0224CR0200000006

Deposit Simpanan

RM

10

Akaun Simpanan Hong Leong

0224CR0200000005

Deposit Simpanan

RM

11

Akaun One Hong Leong

0224CR0200000003

Deposit Simpanan

RM

12

Akaun SmartLink Hong Leong

0224CR0200000002

Deposit Simpanan

RM

13

Akaun Simpanan Senior Savers Hong Leong

0224CR0200000001

Deposit Simpanan

RM

14

Akaun Simpanan Junior Hong Leong

0224CR0200000004

 Deposit Simpanan

RM

15

Akaun Pay&Save Hong Leong

0224CM0200000001

Deposit Simpanan

RM & Asing

16

Akaun Simpanan Premium Hong Leong

0224CR0200000010

Deposit Simpanan

RM

17

Akaun Simpanan Dream Jar (Mach by Hong Leong Bank)

0224CR0200000007

Deposit Simpanan

RM

18

Akaun Top Yield Hong Leong

0224CR0200000011

Deposit Simpanan

RM

19

Akaun Simpanan Harvest Hong Leong

0224CR0200000012

Deposit Simpanan

RM

20

Akaun Simpanan Junior & Akaun Deposit Tetap Junior Hong Leong

0224CR0300000002

Deposit Tetap

RM

21

Akaun Deposit Tetap Hong Leong

0224CR0300000004

Deposit Tetap

RM

22

Flexi FD Hong Leong

0224CR0300000003

Deposit Tetap

RM

23

Akaun Senior Savers Flexi FD Hong Leong /Akaun Senior Savers FD

0224CR0300000001

Deposit Tetap

RM

24

Deposit Tetap Premium Perbankan Priority Hong Leong

0224CR0300000006

Deposit Tetap

RM

25

Akaun Deposit Tetap Mata Wang Asing Hong Leong

0224CF0300000001

Deposit Tetap

Asing

26

Akaun Deposit Tetap Business Hong Leong

0224CR0300000004

Deposit Tetap

RM

27

Akaun Deposit Tetap Business Flexi Hong Leong

0224CR0300000005

Deposit Tetap

RM

28

Akaun Semasa Hong Leong BizOne – Deposit Tetap Hong Leong BizOne

0224CR0300000008

Deposit Tetap

RM

29

Deposit Jangka Pendek

0224CM0700000001

Deposit Berjangka Pendek

RM & Asing

Produk yang diinsurankan pada 11 Januari 2023


Produk Layak untuk perlindungan oleh PIDM - Islamik

No.

Nama Produk

Kod Produk

Jenis Deposit

Mata Wang

Kontrak Shariah

1

Deposit Komoditi Murabahah

0345IM0600300001

Komoditi Murabahah

RM & Asing

Murabahah

2

Akaun Semasa-i Al-Fareed Hong Leong (Tawarruq)

0345IR0100400001

Deposit Semasa

RM

Tawarruq

3

Akaun Semasa-i Asas Hong Leong (Tawarruq)

0345IR0100400002

Deposit Semasa

RM

Tawarruq

4

Akaun Simpanan-i Asas Hong Leong (Tawarruq)

0345IR0200400001

Deposit Simpanan

RM

Tawarruq

5

Akaun Semasa-i BizOne Hong Leong

0345IR0100400021

Deposit Semasa

RM

Tawarruq

6

Akaun Semasa-i Perniagaan Hong Leong (Tawarruq)

0345IR0100400019

Deposit Semasa

RM

Tawarruq

7

Akaun Semasa-i One Hong Leong (Tawarruq)

0345IR0100400003

Deposit Semasa

RM

Tawarruq

8

Akaun Semasa-i (E-CR ENH IS) (Tawarruq) Hong Leong

0345IR0100400009

Deposit Semasa

RM

Tawarruq

9

Akaun Semasa-i (E-CR ENHANCER) (Tawarruq) Hong Leong

0345IR0100400006

Deposit Semasa

RM

Tawarruq

10

Akaun Semasa-i (E-Direct AG) (Tawarruq) Hong Leong

0345IR0100400007

Deposit Semasa

RM

Tawarruq

11

Akaun Semasa-i (E-Direct BG) (Tawarruq) Hong Leong

0345IR0100400014

Deposit Semasa

RM

Tawarruq

12

Akaun Semasa-i (E-ENHANCER) (Tawarruq) Hong Leong

0345IR0100400008

Deposit Semasa

RM

Tawarruq

13

Akaun Semasa-i (E-ISLM BK G) (Tawarruq) Hong Leong

0345IR0100400012

Deposit Semasa

RM

Tawarruq

14

Akaun Semasa-i (E-NEW ENT F) (Tawarruq) Hong Leong

0345IR0100400010

Deposit Semasa

RM

Tawarruq

15

Akaun Semasa-i (E-NEW ENT F) BNM (Tawarruq) Hong Leong

0345IR0100400013

Deposit Semasa

RM

Tawarruq

16

Akaun Semasa-i (E-NEW P GS) (Tawarruq) Hong Leong

0345IR0100400004

Deposit Semasa

RM

Tawarruq

17

Akaun Semasa-i (Staff) (Tawarruq) Hong Leong

0345IR0100400016

Deposit Semasa

RM

Tawarruq

18

Simpanan Tetap-i Hong Leong

0345IR0600300001

Komoditi Murabahah

RM

Murabahah

19

Akaun Semasa-i Matawang Asing Hong Leong

0345IF0100400001

Deposit Semasa

Foreign

Tawarruq

20

Akaun Pelaburan Am-i Hong Leong

0345IR0500800001

Pelaburan Am

RM

Unrestricted Mudharabah

21

Akaun Kerajaan-i Semasa Hong Leong (Tawarruq)

0345IR0100400011

Deposit Semasa

RM

Tawarruq

22

Akaun Semasa-i HDA Hong Leong (Tawarruq)

0345IR0100400005

Deposit Semasa

RM

Tawarruq

23

Akaun Simpanan Tetap Junior-i Hong Leong

0345IR0600300002

Komoditi Murabahah

RM

Murabahah

24

Akaun Junior-i Pelaburan Am Hong Leong

0345IR0500800002

Pelaburan Am

RM

Unrestricted Mudharabah

25

Akaun Simpanan Junior-i –Gabungan (Staff) Hong Leong (Tawarruq)

0345IR0200400008

Akaun Simpanan

RM

Tawarruq

26

Akaun Simpanan Junior-i Gabungan (Tawarruq) Hong Leong

0345IR0200400002

Akaun Simpanan

RM

Tawarruq

27

Akaun Simpanan Junior-i tanpa gabungan (Staff) (Tawarruq) Hong Leong

0345IR0200400006

Akaun Simpanan

RM

Tawarruq

28

Akaun Simpanan Junior-i Tanpa Gabungan (Tawarruq) Hong Leong

0345IR0200400003

Akaun Simpanan

RM

Tawarruq

29

Akaun Simpanan-i Multi-tier (Staff) (Tawarruq) Hong Leong

0345IR0200400007

Akaun Simpanan

RM

Tawarruq

30

Akaun Simpanan-i Multi-tier (Tawarruq) Hong Leong

0345IR0200400005

Akaun Simpanan

RM

Tawarruq

31

Pay and Save-i Hong Leong

0345IM0200400001

Akaun Simpanan

RM & Asing

Tawarruq

32

Payroll Plus-i Hong Leong

0345IR0100400020

Akaun Semasa

RM

Tawarruq

33

Akaun Semasa-i HLB PrimeBiz

0345IR0100400023

Akaun Semasa

RM

Tawarruq

34

Commodity Murabahah Penempatan-i Jangka Pendek (STCMP-i) Hong Leong

0345IM0700400001

Deposit Berjangka Pendek

RM & Asing

Tawarruq

35

Akaun Semasa-i Perniagaan Kecil (PFS-i) (Tawarruq) Hong Leong

0345IR0100400017

Akaun Semasa

RM

Tawarruq

36

Akaun Semasa-i SME (Tawarruq) (BCB-i) Hong Leong

0345IR0100400018

Akaun Semasa

RM

Tawarruq

37

Akaun Semasa-i Tawarruq Hong Leong

0345IR0100400015

Akaun Semasa

RM

Tawarruq

38

Akaun Simpanan-i Tawarruq Hong Leong

0345IR0200400004

Akaun Simpanan

RM

Tawarruq

39 Akaun HLB Wallet-i 0345IM0200400002 Akaun Simpanan
RM & Asing
Tawarruq

Produk yang diinsurankan pada 11 Januari 2023

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.