Hong Leong Bank - Layak untuk perlindungan oleh PIDM

Layak untuk perlindungan oleh PIDM


PIDM

 

Untuk meningkatkan pengetahuan anda tentang insurans deposit dan hal lain yang berkaitan bahan sumber PIDM, sila layari http://www.pidm.gov.my/Public-Awareness-Initiatives/Information-Materials untuk muat turun e-brosur PIDM.

No. Item Nama Produk Deposit Jenis Deposit
1. Akaun Semasa Asas Hong Leong Akaun Semasa
2. Akaun Semasa Hong Leong Akaun Semasa
3. Akaun Semasa Mata Wang Asing Hong Leong Akaun Semasa
4. Akaun Semasa MortgagePlus Hong Leong Akaun Semasa
5. Akaun Semasa Perniagaan Hong Leong Akaun Semasa
6. Akaun Deposit Money Box (Mach oleh Hong Leong Bank) Akaun Semasa
7. Akaun Drive (Mach oleh Hong Leong Bank) Akaun Semasa
8. Akaun Semasa PowerSME Hong Leong Akaun Semasa
9. Hong Leong BizOne Solution - Akaun Semasa BizOne Akaun Semasa
10. Akaun Mach Mortgage Plus Akaun Semasa
11. Akaun Simpanan Asas Hong Leong Akaun Simpanan
12. Akaun Simpanan Hong Leong Akaun Simpanan
13. Akaun One Hong Leong Akaun Simpanan
14. Akaun Smartlink Hong Leong Akaun Simpanan
15. Akaun Simpanan Senior Savers Hong Leong Akaun Simpanan
16. Akaun Simpanan Junior Hong Leong Akaun Simpanan
17. Akaun Pay&Save Hong Leong Akaun Simpanan
18. Akaun Simpanan Premium Hong Leong Akaun Simpanan
19. Akaun Simpanan Dream Jar (Mach oleh Hong Leong Bank) Akaun Simpanan
20. Akaun Deposit Money Box (Account Simpanan) Akaun Simpanan
21. Akaun Top Yield Hong Leong Akaun Simpanan
22. Akaun Simpanan Harvest Hong Leong Akaun Simpanan
23 Akaun Junior Simpanan & Akaun Deposit Tetap Junior Hong Leong Akaun Simpanan/Akaun Deposit Tetap
24. Deposit Tetap Hong Leong Akaun Deposit Tetap
25. Deposit Tetap Flexi Hong Leong Akaun Deposit Tetap
26. Deposit Tetap Senior Savers Flexi Hong Leong/Deposit Tetap Senior Savers Akaun Deposit Tetap
27. Deposit Tetap Priority Banking Premium Hong Leong Akaun Deposit Tetap
28. Deposit Tetap Mata Wang Asing Hong Leong Akaun Deposit Tetap
29. Deposit Tetap Perniagaan Hong Leong Akaun Deposit Tetap
30. Deposit Tetap Perniagaan Flexi Hong Leong Akaun Deposit Tetap
31. Akaun Deposit Tetap Mach (Mach oleh Hong Leong Bank) Akaun Deposit Tetap
32. Hong Leong BizOne Solution - Deposit Tetap BizOne Akaun Deposit Tetap
33. Deposit Korporat Jangka Pendek Deposit Jangka Pendek

Produk yang diinsuranskan pada 27 Februari 2017

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.