Hong Leong Bank - Layak untuk perlindungan oleh PIDM

Layak untuk perlindungan oleh PIDM


PIDM

 

Untuk meningkatkan pengetahuan anda tentang insurans deposit dan hal lain yang berkaitan bahan sumber PIDM, sila layari http://www.pidm.gov.my/en/awareness-initiatives/information-materials/ untuk muat turun e-brosur PIDM.

No. Item

Nama Produk Deposit

Jenis Deposit

1.

Akaun Semasa Asas Hong Leong

Akaun Semasa

2.

Akaun Semasa Hong Leong

Akaun Semasa

3.

Akaun Semasa Mata Wang Asing Hong Leong

Akaun Semasa

4.

Akaun Semasa MortgagePlus Hong Leong

Akaun Semasa

5.

Akaun Semasa Perniagaan Hong Leong

Akaun Semasa

6.

Akaun Deposit Money Box (Mach oleh Hong Leong Bank)

Akaun Semasa

7.

Akaun Drive (Mach oleh Hong Leong Bank)

Akaun Semasa

8.

Akaun Semasa PowerSME Hong Leong

Akaun Semasa

9.

Hong Leong BizOne Solution - Akaun Semasa BizOne

Akaun Semasa

10.

Special Deposit Facility

Akaun Semasa

11.

Akaun Simpanan Asas Hong Leong

Akaun Simpanan

12.

Akaun Simpanan Hong Leong

Akaun Simpanan

13.

Akaun One Hong Leong

Akaun Simpanan

14.

Akaun Smartlink Hong Leong

Akaun Simpanan

15.

Akaun Simpanan Senior Savers Hong Leong

Akaun Simpanan

16.

Akaun Simpanan Junior Hong Leong

Akaun Simpanan

17.

Akaun Pay&Save Hong Leong

Akaun Simpanan

18.

Akaun Simpanan Premium Hong Leong

Akaun Simpanan

19.

Akaun Simpanan Dream Jar (Mach oleh Hong Leong Bank)

Akaun Simpanan

20.

Akaun Deposit Money Box (Account Simpanan)

Akaun Simpanan

21.

Akaun Top Yield Hong Leong

Akaun Simpanan

22.

Akaun Simpanan Harvest Hong Leong

Akaun Simpanan

23.

Akaun Junior Simpanan & Akaun Deposit Tetap Junior Hong Leong

Akaun Simpanan/Akaun Deposit Tetap

24.

Deposit Tetap Hong Leong

Akaun Deposit Tetap

25.

Deposit Tetap Flexi Hong Leong

Akaun Deposit Tetap

26.

Deposit Tetap Senior Savers Flexi Hong Leong/Deposit Tetap Senior Savers

Akaun Deposit Tetap

27.

Deposit Tetap Priority Banking Premium Hong Leong

Akaun Deposit Tetap

28.

Deposit Tetap Mata Wang Asing Hong Leong

Akaun Deposit Tetap

29.

Deposit Tetap Perniagaan Hong Leong

Akaun Deposit Tetap

30.

Deposit Tetap Perniagaan Flexi Hong Leong

Akaun Deposit Tetap

31.

Akaun Deposit Tetap Mach (Mach oleh Hong Leong Bank)

Akaun Deposit Tetap

32.

Hong Leong BizOne Solution - Deposit Tetap BizOne

Akaun Deposit Tetap

33.

Deposit Korporat Jangka Pendek

Deposit Jangka Pendek

Produk yang diinsuranskan pada 31 Disember 2017

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.