Fi & Caj - Perkhidmatan Pengurusan Tunai

Perkhidmatan Pengurusan Tunai

Keterangan / Perkhidmatan

Caj / Fi

GST (6%)

Caj/Fi (termasuk GST)

Opsyen 1

Fi Perkhidmatan Langganan e-Pertanyaan:

RM30 setiap bulan

RM1.80

RM31.80 setiap bulan

Opsyen 2A: Pembayaran Pihak Ketiga

Fi Perkhidmatan Langganan e-Pertanyaan + e-Pembayaran:

RM15.00 sebulan

RM0.90

RM15.90

•  Pemindahan Dana Antara Bank

Tiada caj

TB

Tiada caj

•  GIRO Antara Bank (IBG)

RM0.10 setiap transaksi

RM0.01

RM0.11

•  RENTAS

- Untuk PKS

- Untuk bukan PKSRM2

RM5RM0.12

RM0.30RM2.12

RM5.30

•   Pemindahan Telegraf Asing

RM25 setiap transaksi

RM1.50

RM26.50

•   Permohonan Buku Cek

Tiada caj

TB

Tiada caj

•    Permintaan Pemberhentian Cek

RM10 setiap cek

RM0.60

RM10.60 setiap cek

•  Bayaran untuk Caruman KWSP

Tiada caj

TB

Tiada caj

•  Bayaran untuk Caruman PERKESO

Tiada caj

TB

Tiada caj

•  Pembayaran untuk LHDN

Tiada caj

TB

Tiada caj

Token Pengesahan termasuk Sijil Digital

RM50 setiap peranti

RM3.00

RM53.00 setiap peranti

Pembaharuan Sijil Digital

RM10 setiap sijil setahun

RM0.60

RM10.60 setiap sijil setahun

Latihan di Tapak (bergantung pada lokasi pelanggan)

RM50 - RM300 setiap lawatan

RM3 - RM18

RM53 - RM318 setiap lawatan

Opsyen 2b: Gaji

Fi Perkhidmatan Langganan e-Pertanyaan + e-Pembayaran:

RM15.00 sebulan

RM0.90

RM15.90

Pindahan Dana Antara Bank

Tiada caj

TB

Tiada caj

GIRO Antara Bank (IBG)

RM0.10 setiap transaksi

RM0.01

RM0.11

Keterangan / Perkhidmatan

Caj / Fi

GST (6%)

Caj/Fi (termasuk GST)

Untuk PKS

RM2

RM0.12

RM2.12

Untuk Bukan PKS

RM5

RM0.30

RM5.30

Pemindahan Telegraf Asing

RM25 setiap transaksi

RM1.50

RM26.50

Permintaan Buku Cek

Tiada caj

TB

Tiada caj

Permintaan Pemberhentian Cek

RM10 setiap cek

RM0.60

RM10.60 setiap cek

Bayaran untuk Caruman KWSP

Tiada caj

TB

Tiada caj

Bayaran untuk Caruman PERKESO

Tiada caj

TB

Tiada caj

Pembayaran untuk LHDN

Tiada caj

TB

Tiada caj

Token Pengesahan termasuk Sijil Digital

RM50 setiap peranti

RM3.00

RM53.00 setiap peranti

Pembaharuan Sijil Digital

RM10 setiap sijil setahun

RM0.60

RM10.60 setiap sijil setahun

Latihan di Tapak (bergantung pada lokasi pelanggan)

RM50 - RM300 setiap lawatan

RM3 - RM18

RM53 - RM318 setiap lawatan

Pindahan Telegraf Asing

RM25 setiap transaksi

RM1.50

RM26.50

Keterangan / Perkhidmatan

Caj / Fi

GST (6%)

Caj/Fi (termasuk GST)

Pemegang akaun HLBB/HLISB (Intrabank Fund
Transfer)

RM0.50 setiap transaksi

RM0.03

RM0.53 setiap transaksi

pemegang akaun bukan HLB/HLISB

RM1.00 setiap transaksi

RM0.06

RM1.06 setiap transaksi

Bayaran untuk caruman KWSP

Tiada caj

TB

Tiada caj

Bayaran untuk caruman PERKESO

Tiada caj

TB

Tiada caj

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.