Fi & Caj - Perkhidmatan Pengurusan Tunai

Perkhidmatan Pengurusan Tunai

Keterangan / Perkhidmatan

Caj / Fi

Opsyen 1

Fi Perkhidmatan Langganan e-Pertanyaan:

RM30 setiap bulan

Opsyen 2A: Pembayaran Pihak Ketiga

Fi Perkhidmatan Langganan e-Pertanyaan + e-Pembayaran:

RM15.00 sebulan

•  Pemindahan Dana Antara Bank

Tiada caj

•  GIRO Antara Bank (IBG)

RM0.10 setiap transaksi

•  RENTAS

- Untuk PKS

- Untuk bukan PKSRM2

RM5

•   Pemindahan Telegraf Asing

RM25 setiap transaksi

•   Permohonan Buku Cek

Tiada caj

•    Permintaan Pemberhentian Cek

RM10 setiap cek

•  Bayaran untuk Caruman KWSP

Tiada caj

•  Bayaran untuk Caruman PERKESO

Tiada caj

•  Pembayaran untuk LHDN

Tiada caj

Token Pengesahan termasuk Sijil Digital

RM50 setiap peranti

Pembaharuan Sijil Digital

RM10 setiap sijil setahun

Latihan di Tapak (bergantung pada lokasi pelanggan)

RM50 - RM300 setiap lawatan

Opsyen 2b: Gaji

Fi Perkhidmatan Langganan e-Pertanyaan + e-Pembayaran:

RM15.00 sebulan

Pindahan Dana Antara Bank

Tiada caj

GIRO Antara Bank (IBG)

RM0.10 setiap transaksi

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Keterangan / Perkhidmatan

Caj / Fi

Untuk PKS

RM2

Untuk Bukan PKS

RM5

Pemindahan Telegraf Asing

RM25 setiap transaksi

Permintaan Buku Cek

Tiada caj

Permintaan Pemberhentian Cek

RM10 setiap cek

Bayaran untuk Caruman KWSP

Tiada caj

Bayaran untuk Caruman PERKESO

Tiada caj

Pembayaran untuk LHDN

Tiada caj

Token Pengesahan termasuk Sijil Digital

RM50 setiap peranti

Pembaharuan Sijil Digital

RM10 setiap sijil setahun

Latihan di Tapak (bergantung pada lokasi pelanggan)

RM50 - RM300 setiap lawatan

Pindahan Telegraf Asing

RM25 setiap transaksi

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Keterangan / Perkhidmatan

Caj / Fi

Pemegang akaun HLBB/HLISB (Intrabank Fund
Transfer)

RM0.50 setiap transaksi

pemegang akaun bukan HLB/HLISB

RM1.00 setiap transaksi

Bayaran untuk caruman KWSP

Tiada caj

Bayaran untuk caruman PERKESO

Tiada caj

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.