te

Kadar Faedah - FD Flexi Perniagaan

FD Flexi Perniagaan

Hong Leong Business Flexi FD (wef 06/02/2018)

Duration (in days)

Interest Rates (p.a.)

30 - 59 3.15%
60 - 89 3.15%
90 - 119 3.20%
120 - 149 3.20%
150 - 179 3.20%
180 - 209 3.30%
210 - 239 3.30%
240 - 269 3.30%
270 - 299 3.30%
300 - 329 3.30%
330 - 364 3.30%
365 3.35%
More than 365 3.35%

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.