Kadar Faedah - Akaun Simpanan Harvest

Akaun Simpanan Harvest

Akaun Simpanan Harvest Hong Leong (berkuatkuasa 15/11/2022)

Julat Baki Kadar Faedah (setahun)
Sehingga RM200,000 0.35%
Melebihi RM200,000 0.95%

 

 

Akaun Simpanan Harvest - Deposit Ganjaran Hari Jadi (berkuatkuasa 15/11/2022)

Tempoh Simpanan

Kadar Deposit Ganjaran Hari Jadi

Kadar Efektif Deposit Ganjaran Hari Jadi

Amaun Peletakan Minimum Deposit Ganjaran Hari Jadi

Amaun Peletakan Maksimum Deposit Ganjaran Hari Jadi

Satu (1) bulan dari Tarikh Peletakan

3.00% setahun

3.00% setahun

RM5,000

RM50,000

Untuk pengeluaran awal

  • Kurang daripada 15 hari sempurna - tiada faedah akan dibayar.
  • 15 hari sempurna dan ke atas - kadar efektif 0.70% setahun akan dibayar.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.