Kadar Faedah - Akaun Simpanan Premium Hong Leong

Akaun Simpanan Premium Hong Leong

Faedah Harian (berkuatkuasa 10/07/2020)

Nikmati kadar faedah yang tinggi berdasarkan bilangan hari yang dilengkapi

Tempoh Simpanan

Kadar Faedah p.a.
31 - 90 hari
0.35%
91 - 150 hari
0.50%
151 - 179 hari
0.65%

 

Untuk pengeluaran awal:

  • Kurang daripada 15 hari lengkap - faedah tidak dibayar.
  • 15 hari lengkap dan lebih - faedah dibayar seperti berikut:

Tempoh Simpanan

Kadar Faedah p.a.
31 - 90 hari
0.12%
91 - 150 hari
0.17%
151 - 179 hari
0.22%

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.