Kadar Faedah - Akaun Simpanan Senior Savers

Akaun Simpanan Senior Savers

Hong Leong Senior Savers Savings Account (wef 29/07/2016)

Balance Range Interest Rates p.a.
Up to RM10,000 0.10%
Up to RM50,000 0.30%
Up to RM200,000 0.85%
Above RM200,000 1.40%

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.