Permohonan Pelan Bantuan Pembayaran HLB/HLISB
(Untuk Pelanggan B40)

 

Sila isi borang ini untuk memohon.

 

* Nama penuh
error

Mengikut Kad Pengenalan.

* No. Telefon Bimbit (cth.01x12345678):
error

* Nombor Kad Pengenalan
error

Individu Mengikut Kad Pengenalan.

Emel:
error

Anda akan menerima panggilan dari kami jika anda tidak mempunyai email.


error


error



* Sila nyatakan pendapatan bulanan

* Pendapatan Bulanan (sebelum 1 April 2020)
error

* Pendapatan Bulanan (sekarang)
error


* No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (1) (cth.00xxxxxxxxx)
error


* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

PENTING-Selepas kelulusan aplikasi anda, anda akan menerima Surat Tawaran Tambahan ( atau Supplementary Letter of Offer) melalui e-mel. Anda PERLU MELENGKAPKAN PROSES PENERIMAAN dengan mengikut arahan yang diberikan di dalam emel. Jika anda tidak menerima tawaran dalam masa 7 hari tarikh e-emel, tawaran kepada anda akan dibatalkan.


No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (2):
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 1 akaun

* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

PENTING-Selepas kelulusan aplikasi anda, anda akan menerima Surat Tawaran Tambahan ( atau Supplementary Letter of Offer) melalui e-mel. Anda PERLU MELENGKAPKAN PROSES PENERIMAAN dengan mengikut arahan yang diberikan di dalam emel. Jika anda tidak menerima tawaran dalam masa 7 hari tarikh e-emel, tawaran kepada anda akan dibatalkan.


No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (3):
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 2 akaun

* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

PENTING-Selepas kelulusan aplikasi anda, anda akan menerima Surat Tawaran Tambahan ( atau Supplementary Letter of Offer) melalui e-mel. Anda PERLU MELENGKAPKAN PROSES PENERIMAAN dengan mengikut arahan yang diberikan di dalam emel. Jika anda tidak menerima tawaran dalam masa 7 hari tarikh e-emel, tawaran kepada anda akan dibatalkan.


No Akaun Pinjaman/Pembiayaan (4):
error

Sekiranya anda mempunyai lebih daripada 3 akaun

* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

PENTING-Selepas kelulusan aplikasi anda, anda akan menerima Surat Tawaran Tambahan ( atau Supplementary Letter of Offer) melalui e-mel. Anda PERLU MELENGKAPKAN PROSES PENERIMAAN dengan mengikut arahan yang diberikan di dalam emel. Jika anda tidak menerima tawaran dalam masa 7 hari tarikh e-emel, tawaran kepada anda akan dibatalkan.


Dengan menyerahkan borang ini, saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan bersetuju dengan isi Notis Privasi. Saya mengakui dan bersetuju bahawa semua data peribadi yang diberikan oleh saya dan / atau diperoleh oleh Hong Leong Bank Berhad (“HLBB”) dan Hong Leong Islamic Bank (“HLISB”) dari domain awam, serta data peribadi yang timbul sebagai hasil penyediaan perkhidmatan kepada saya akan tertakluk kepada Notis Privasi.

 Saya mengesahkan bahawa nombor telefon bimbit / tetap yang dikemuka adalah tepat dan akan digunakan oleh Bank untuk menghubungi saya melalui panggilan/SMS/Whatsapp.









 

Penghantaran permohonan Bantuan Pembayaran HLB/HLISB akan berlaku seterusnya.

 

Kami akan mengesahkan permohonan anda dalam masa 24 jam selepas penghantaran anda.

Jika kami ada pertanyaan, kami akan menghubungi anda dalam masa 24 jam.

 

Untuk permohonan yang layak, Surat Tawaran Tambahan (atau Supplementary Letter of Offer) akan dihantar melalui e-mel kepada anda dalam masa 5 hari berkerja.

 

Penghantaran permohonan Bantuan Pembayaran HLB/HLISB akan berlaku seterusnya.

 

Kami akan mengesahkan permohonan anda dalam masa 24 jam selepas penghantaran anda.

Jika kami ada pertanyaan, kami akan menghubungi anda dalam masa 24 jam.

 

Untuk permohonan yang layak, Surat Tawaran Tambahan (atau Supplementary Letter of Offer) akan dihantar melalui e-mel kepada anda dalam masa 5 hari berkerja.

SILA MENGIKUTI ARAHAN DI DALAM E-MEL UNTUK MELENGKAPKAN PROSES PENERIMAAN TAWARAN.