Penerimaan Pelan Bantuan Pembayaran HLB/HLISB

 

Sila masukkan nombor Kad Pengenalan / IC  dan kod 6 digit dari surat tawaran tambahan anda.

 

* No. Kad Pengenalan / IC:
error

Isi tanpa ruang atau tanda putus cth. 88080818xxxx

* Nombor Akaun:
error

* Kod 6 digit:
error

* Emel:
error


Dengan klik ‘Terima’, saya menerima Pelan Bantuan Pembayaran HLB / HLISB dan bersetuju dengan perubahan syarat perjanjian pinjaman / pembiayaan saya, yang perinciannya telah dihantar kepada saya lebih awal melalui e-mel.

 

*Untuk peminjam bersama, surat tawaran tambahan ( Supplementary Offer Letter) telah dihantar kepada semua pemegang akaun. Semua pemegang akaun perlu menerima borang ini dengan no. kad pengenalan mereka sendiri serta kod 6 digit. Surat tawaran tambahan anda akan berkuatkuasa sebaik sahaja HLB / HLISB mendapat penerimaan daripada semua pemegang akaun.