HLB/HLISB Tinjauan PRAP

 

Sila lengkapkan borang tinjauan ini

* Nombor ID
error

* Emel
error

* Jenis ID
error

* No. Akaun Pinjaman/Pembiayaan HLB/HLISB (1) e.g. 00xxxxxxxxx:
error

* Jenis Akaun Pinjaman/Pembiayaan
error

No. Akaun Pinjaman/Pembiayaan HLB/HLISB (2)
error

Jika anda mempunyai lebih daripada 1 akaun

Jenis Akaun Pinjaman/Pembiayaan
error


No. Akaun Pinjaman/Pembiayaan HLB/HLISB (3)
error

Jika anda mempunyai lebih daripada 2 akaun

Jenis Akaun Pinjaman/Pembiayaan
error

*Berdasarkan pilihan anda, kami akan menghubungi anda dengan pilihan pelan pembayaran tersedia.

Klik disini untuk Contoh Ilustrasi.

error


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 03-7959 1888, atau hantar e-mel ke: CollsCustomerFeedback@hlbb.hongleong.com.my

Dengan menyerahkan borang ini, saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan bersetuju dengan kandungan Notis Privasi. Saya mengakui dan bersetuju bahawa semua data peribadi yang saya bekalkan dan/atau diperoleh oleh Hong Leong Bank Berhad (“HLBB”) dan Hong Leong Islamic Bank (“HLISB”) daripada domain awam, serta data peribadi yang timbul akibat penyediaan perkhidmatan kepada saya akan tertakluk pada Notis Privasi.