Permohonan Pelan Penjadualan & Penstrukturan Semula (R&R) Individu

 

Sila isi boring ini untuk memohon

* Nama
error

* Jenis ID
error
* Nombor ID
error

* Tarikh Lahir
error

* No. Telefon Bimbit
error

* No. Hubungan Alternatif
error

* Emel
error

* Negeri
error
* Bandar
error
* Status Kediaman
error
* Status Perkahwinan
error
* No. Orang Tanggungan
error
* No. Akaun Pinjaman / Pembiayaan HLB/HLISB (1)
error

* Jenis Akaun Pinjaman / Pembiayaan
error

Pemohon

Status pekerjaan
error
* Pendapatan Kasar Bulanan (Terkini)
error

* Pendapatan Bersih Bulanan (Terkini)
error

* Pendapatan Kasar Bulanan (Sebelum)
error

Pasangan

Status pekerjaan
error
* Pendapatan Kasar Bulanan (Terkini)
error


error


Sila muat naik dokumen yang diperlukan untuk menilai permohonan anda:

  1. Sekiranya set dokumen yang lengkap tidak diterima untuk penilaian, permohonan anda akan dibatalkan dan akaun anda akan dirujuk kepada AKPK.

(Muat naik dokumen dalam format .pdf, .png, .jpeg atau .jpg sahaja. Saiz maksimum semua dokumen adalah 22MB.)


Bank akan membuat penilaian yang diperlukan atas permintaan anda mengikut kemampuan anda. Sila tunggu panggilan atau lawatan daripada pegawai kredit HLB/HLISB sebagai sebahagian daripada proses penilaian kami

Nota: Sekiranya kami tidak dapat memberikan bantuan yang anda perlukan, permohonan anda akan dirujuk kepada AKPK untuk bantuan lanjut.


Untuk pinjam/pembiayaan rumah anda, semua peminjam/pemohon bersama MESTI menerima Surat Tawaran baharu (yang akan dihantar secara emel) supaya pelan baharu berkuatkuasa. Sila isikan maklumat peminjam/pemohon bersama anda:

Peminjam / pemohon (1)

* Nama
error

* No. Telefon Bimbit
error

* Nama majikan
error

* Nombor ID
error

* Emel
error

* Pendapatan bulanan
error


Peminjam / pemohon (2)

* Nama
error

* No. Telefon Bimbit
error

* Nama majikan
error

* Nombor ID
error

* Emel
error

* Pendapatan bulanan
error


Peminjam / pemohon (3)

* Nama
error

* No. Telefon Bimbit
error

* Nama majikan
error

* Nombor ID
error

* Emel
error

* Pendapatan bulanan
error


Peminjam / pemohon (4)

* Nama
error

* No. Telefon Bimbit
error

* Nama majikan
error

* Nombor ID
error

* Emel
error

* Pendapatan bulanan
error


Peminjam / pemohon (5)

* Nama
error

* No. Telefon Bimbit
error

* Nama majikan
error

* Nombor ID
error

* Emel
error

* Pendapatan bulanan
error


Sila isikan butiran penjamin anda:-

Penjamin (1)

* Nama
error

* No. Telefon Bimbit
error

* Nama majikan
error

* Nombor ID
error

* Emel
error

* Pendapatan bulanan
error


Penjamin (2)

* Nama
error

* No. Telefon Bimbit
error

* Nama majikan
error

* Nombor ID
error

* Emel
error

* Pendapatan bulanan
error


Penjamin (3)

* Nama
error

* No. Telefon Bimbit
error

* Nama majikan
error

* Nombor ID
error

* Emel
error

* Pendapatan bulanan
error


Dengan penyerahan borang ini, saya mengesahkan bahawa:

Saya memahami bahawa:


Jika anda memerlukan maklumat lanjut mengenai perubahan kepada obligasi Pelan Penjadualan & Penstrukturan Semula anda sebelum mengesahkan penyerahan anda, atau anda mengalami masalah penyerahan boring sila hubungi 03-79591888 atau emel CollsCustomerFeedback@hlbb.hongleong.com.my

Dengan menyerahkan borang ini, saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan bersetuju dengan isi Notis Privasi. Saya mengakui dan bersetuju bahawa semua data peribadi yang diberikan oleh saya dan / atau diperoleh oleh Hong Leong Bank Berhad (“HLBB”) dan Hong Leong Islamic Bank (“HLISB”) dari domain awam, serta data peribadi yang timbul sebagai hasil penyediaan perkhidmatan kepada saya akan tertakluk kepada Notis Privasi.

Saya mengesahkan bahawa nombor telefon bimbit / tetap yang dikemuka adalah tepat dan akan digunakan oleh Bank untuk menghubungi saya melalui panggilan/SMS/Whatsapp.